پرسشنامه حالات خلقی برومز (32 سوالی)

9,000 تومان

تعداد گویه : 32
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

حالات خلقی
پرسشنامه حالات خلقی برومز (32 سوالی)

9,000 تومان