مقیاس دلزدگی زناشویی (CBM)

7,500 تومان

تعداد گویه : 20
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

دلزدگی زناشویی
مقیاس دلزدگی زناشویی (CBM)

7,500 تومان