پرسشنامه تشخیصی اختلالات خوردن (EDDS)

6,900 تومان

تعداد گویه : 22
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه تشخیصی اختلالات خوردن
پرسشنامه تشخیصی اختلالات خوردن (EDDS)

6,900 تومان