پرسشنامه بلوغ عاطفی (EMS)Emotional Maturity Questionnaire
پرسشنامه بلوغ عاطفی (EMS)
0 (0)

0دیدگاه کاربران

دسته:

در انبار موجود نمی باشد

پرسشنامه بلوغ عاطفی (EMS)Emotional Maturity Questionnaire

0 (0)

0دیدگاه کاربران

دسته:
ویژگی های محصول
 • تعداد گویه : 48
 • روایی و پایایی : دارد
 • نمره گذاری : دارد
 • فروشنده: مجموعه رابینیا
 • نوع فایل : Word , PDF
 • همراه با مقالات مرتبط

9,500 تومان

توضیحات محصول

پرسشنامه بلوغ عاطفی (EMS)

 ویژگی های پرسشنامه بلوغ عاطفی (EMS) :

 • دارای پایایی و روایی

 • دارای 5 خرده مقیاس است.

 • موارد استفاده : پژوهش،ارزیابی

 • فایل به صورت WORD / PDF می باشد.

 • فایل به همراه مقاله مرتبط است .

 

هدف پرسشنامه بلوغ عاطفی (EMS):

سنجش بلوغ عاطفی


 

 سایر مطالب پرسشنامه بلوغ عاطفی (EMS) :

پرسشنامه بلوغ عاطفی (EMS) شامل 48گویه و شیوه نمره گذاری طیف لیکرت از هیچ تا بی نهایت همچنین دارای پایایی و روایی می باشد.

مفهوم بلوغ در آثار روان شناسی مورد توجه کافی قرار نگرفته است . توصیف رشد زیست مایه ای ( لیبیدویی) به تدوین مفاهیم”سطح تناسلی “و” رغبت به اهداف عینی” انجامیده است ( فروید 1924).

تأکید اخیر بر تعارض بین نیروهای بازگشتی، وابسته و نیروهای پر ثمر پیش رو در شخصیت، علاقه نسبت به بیان جزئیات ماهیت بلوغ ایجاد کرده است.

ماهیت بلوغ:

 • یکی از آشکارترین مسیرهای رشد است که مدت ها مورد تاکید زیگموند فروید و فرنز الکساندر بوده است، و از وابستگی انگلی جنین تا استقلال نسبی از والدین و قابلیت قبول نقش پدر و مادر و مسئولیت همسر و کودک ادامه دارد.
 • همگام با رشد ارگانیسم از حالت انگلی نسبت به مادر تا استقلال نسبی از والدین ، قابلیت برای قبول مسئولیت وباروری افزایش یافته  وبرای نیازهای دریافتی کاهش می یابد.

کودکان می آموزند که خصوصیت ها ،احساس های جنسی و  تکانه های دیگرشان را کنترل کنند و در جهت بلوغ بیشتر از طریق اشتیاق به مورد محبت واقع شدن رشد یابند.

 • خصوصیت سوم بلوغ آزادی نسبی ازمنظومه احساس حقارت، خود محوری و رقابت است.
 • جنبه ای دیگر از بلوغ شامل یادگیری و تربیت لازم برای اجتماعی شدن و شرکت در امور جامعه است.
 • پرخاش خصمانه ، شامل کلیه انواع خشم، نفرت ، بی رحمی و تجاوز ، همیشه علامت هیجانی ، تهدید است .
 • از دیگر ویژگی های مهم بلوغ احساس پایداری از واقعیت است.
 • خصوصیت دیگر بلوغ ، قابلیت انعطاف وانطباق است.

تکوین اختلالات عاطفی

وابستگی به مادر، میل بر کسب حیثیت و موفقیت که در رقابت با پدر و نگرش تحقیر آمیز نسبت به او ظاهر می شود.

شکست در همانندسازی با مردان دیگر ، و کل مجموعه عوامل که ادامه دارد ، همچنان بر قوت باقی می ماند و این امر تا حدود زیادی ناخودآگاه ، خودکار،ودر برابر تغییر مقاوم است بقیه شخصیت فرد به اندازه کافی در جهت این نگرش ها ، احساس ها و راه های عمل رشد می کند که ما بتدریج آن را بالغ می انگاریم.

پیدایش اختلالات عاطفی را می توان به سادگی با گام های ذیل کاهش داد:

 • تأثیرات عاطفی دوران کودکی با استعدادهای ارثی طفل و نیروهای رشدی تعامل می کند و کودک تا سن شش سالگی تکوین بیشتری می یابد.
 • این تأثیرات رشد کودک را تسهیل می کند ، به عقب می اندازد یا منحرف می کند و سبب ایجاد الگوهای عاطفی می شود که در زندگی آتی او دوام می یابد که البته تا حدود زیادی ناخودآگاه است.
 • این ” الگوهای هسته ای ” شامل برخی نقاط عاطفی آسیب پذیر است، البته هر فردی دارای آسیب پذیریهای عاطفی خاصی است.
 • محیط سبب ایجاد برخی توقعات ، فشارها ، و ناکامی هاست.
 • فرد می کوشد تکانه های متعارض درون خود را هماهنگ کند و خود را با محیط سازگار نماید.
 • به طور کلی ، فرد هر چه بالغ تر باشد، با ثبات و انعطاف بیشتر سازگار می شود . اما وقتی که فشارها بر آسیب پذیری های عاطفی وارد می آیند، او با جنگ یا گریز عکس العمل نشان می دهد.
 • فرد با ترس و گریز و خطر و پرخاش خصومت آمیز معمولاً مانند دوران کودکی مقابله می کند ، و تا حدودی به اشکال تفکر ، رفتار و ارضاء در آن دوران باز می گردد.
 • این واکنش های بازگشتی علائم و نشانه هایی را یاد می کند که به صورت زیر گروه بندی می شود:
 • درونی :(الف) روان تن ، (ب) عصبی،(ج) روانی.
 • ارتکاب عملی : (الف) خود آزاری، (ب) رفتار مخرب اجتماعی،و (ج) جنایی.
 • الگو نسبت به تنش ها و نشانه ها واکنش ثانوی نشان می دهد که دامنه آن از انکار تا استثمار آنها می تواند باشد.

بلوغ عاطفی

در شرایط حاضر نوجوانان و کودکان با مشکلات بسیار درزندگی خویش مواجه می شوند. این مشکلات موجب مسائل روان – تنی بسیاری چون اضطراب ، تنش ، ناکامی، و آشفتگی عاطفی در زندگی روزمره می شوند.

بنابراین مطالعات حیات عاطفی به صورت یکی از علائم توصیفی مطرح می شود که قابل قیاس با علم تشریح است. این عمل با تأثیر متقابل نیروهائی با کیفیت و کمیت گوناگون سر و کار دارد.

آزمون های موجود ابتدائی بوده اساساً میزان وابستگی را اندازه می گیرند.

اما این آزمون جنبه های گوناگون بلوغ عاطفی را می سنجد، ون کارت می گوید : از آنجا که خود پذیری جنبۀ عمده ای از بلوغ است باید بعداز پذیرش از طرف دیگران بیاید. در واقع بلوغ عاطفی نه فقط از عوامل مؤثر در الگوی شخصیت است بلکه به کنترل رشد نوجوان کمک می کند.

مفهوم رفتار عاطفی ” بالغ” در هر سطحی حاصل رشد طبیعی عاطفی است. شخصی قادر به کنترل عواطف خویش است که تأخیر در ارضاء را تحمل می کند، بدون اینکه تأسف بخورد و رنج بکشد ، هنوز ممکن است از لحاظ عاطفی چون کودکان یا سراسیمه باشد.

مورگان (1934) می گوید یک نظریه کارآمد درباره بلوغ عاطفی باید تمام حیطه فردیت ، نیروها ، و توانایی لذت از این نیروها را در نظر بگیرد.

از نظر والتر ، دی ،اسمیت سون (1974)، بلوغ عاطفی جریانی است که طی آن شخصیت فرد مداوماً برای احراز بیش از پیش سلامت عاطفی ، از لحاظ روانی و فردی می کوشد.

کاپلان و بارون خصوصیات شخصی را که از لحاظ عاطفی بالغ است بررسی کرده می گوید او قابلیت مقاومت در برابر تأخیر درارضای نیازها را دارد. او توان تحمل میزان معقول ناکامی را دارد ، او به طرح و نقشه دراز مدت معتقد است  و می تواند توقعات خویش را بر مبنای اقتضای موقعیت به تعویق اندازد یا در آن تجدید نظر نماید.

کودکی که از لحاظ عاطفی بالغ است توان سازگاری مؤثر با خود اعضای خانواده ، همدرسان ، جامعه و فرهنگ خویش را داراست.

اما بلوغ صرفاً به معنای قابلیت نگرش و عمل خاص نیست ، بلکه توانائی لذت کامل از آنها را هم شامل می شود.

ال. اس. هولینگ ورث (1928) برخی ازخصوصیات اشخاصی که بلوغ عاطفی دارند را این چنین بر می شمارد.

 • او قادر به پاسخگویی تدریجی یا درجه ای از پاسخهای عاطفی است. او به طریق همه یا هیچ پاسخ نمی دهد بلکه حد خود نگاه می دارد . اگر کلاهش را باد ببرد دستپاچه نمی شود.
 • همچنین می تواند پاسخ های خود را به تأخیر اندازد. آنچنان که تکانشوری خردسالی را به تأخیر می انداخت.
 • کنترل ترحم نسبت به خود ، او به جای نشان دادن ترحم به خود ناآرام ، می کوشد آن را برای خود احساس می کند.
 • فشارهای عاطفی دوران کودکی بر وراثت مادرزادی طفل تأثیر می کند به علاوه نیروهای جسمانی و عاطفی بر اسپرم و اووم ، از آغاز آبستنی تا تولد و نیروهای ارثی و تکوینی عمل می کند ، و کودک تا سن شش سالگی بیشترین تکوین خود را پیدا می کند. برای ارزشیابی مفهوم بلوغ معیارهای بسیار پیشنهاد گردیده است. در زیر به چند مورد استفاده از آنها اشاره می شود.

طبق نظر بارنارد(1954) معیارهای رفتارهای عاطفی بالغ به شرح زیر است:

 • – باز داری بیان مستقیم عواطف منفی
 • – پرورش عواطف مثبت و پیشرو
 • – تکامل تحمل در شرایط نامطلوب
 • – افزایش رضایت از پاسخهای اجتماعی مطلوب
 • – افزایش وابستگی به اعمال
 • – توانایی انتخاب از میان شقوق گوناگون
 • – رهایی از ترس نامعقول
 • – درک وعمل مطابق محدودیت ها
 • – آگاهی از توان ، پیشرفت دیگران
 • – توانایی انجام اشتباه بدون احساس رسوایی
 • – توانایی کسب پیروزی و حیثیت با متانت
 • – توانایی تأخیر ارضای تکانش ها
 • – لذت از زندگی روزمره

از نظر کول (1944) برجسته ترین علامت بلوغ عاطفی توانایی تحمل تنش است. یک علامت دیگر بی تفاوتی  به برخی از انواع محرکات است که بر کودکان یا نوجوانان اثر می کند و او را بی حوصله یا دستخوش احساسات می نماید.

به علاوه شخص بالغ از نظر عاطفی پیوسته دارای گنجایش شادی وتفریح است.

او از کار و تفریح هر دو لذت می برد و توازن بین آنها را حفظ می نماید. از نظر فرد مک کینی افرادی که از لحاظ عاطفی بالغ هستند دارای خصوصیات زیرند:

مایل به غیر همجنس، درک نگرش و رفتار دیگران، میل به پذیرش نگرش ها و عادات دیگران، و قابلیت تأخیر پاسخ های خود.

از نظر محقق دیگری بنام سئول، اگر رشد عاطفی فردی بالنسبه کامل باشد قابلیت انطباق او بالاست ، تمایلات بازگشتی او کم است و حساسیتهای او در حداقل است.

بنابر این آن کس که از لحاظ عاطفی بالغ است الزاماً همه موجبات اضطراب و خصومت را حل نکرده بلکه مداوماً در فرآیند دیدن خودش در چشم انداز روشن تری است ، و مرتباً برای نیل به تلفیق سالم احساس، تفکر و عمل می کوشد.


برای اطلاعات بیشتر درباره بلوغ کلیک کنید .

دیدگاه خود را در باره این کالا بیان کنید افزودن دیدگاه

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.

پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید

ثبت پرسش
انصراف ثبت پرسش