پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن

9,000 تومان

تعداد گویه : 24
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن
پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن

9,000 تومان