پاورپوینت کتاب رشد لورا برک فصل اول

5,000 تومان

درون هر سلول (به جز سلول های قرمز خون) ، یک مرکز کنترل به نام هسته وجود دارد که حاوی ساختار های میله ای به نام کروموزوم است که اطلاعات ژنتیکی را ذخیره ومنتقل می کنند.
کروموزوم های انسان به صورت 23 جفت همانند دریافت می شوند و ….

کتاب رشد لورا برک فصل1
پاورپوینت کتاب رشد لورا برک فصل اول

5,000 تومان