پرسشنامه سنجش مهارت های ذهنی امست 3 (OMSAT-3)

9,000 تومان

تعداد گویه : 48
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه سنجش مهارت های ذهنی امست 3 (OMSAT-3)

9,000 تومان