پرسشنامه مقیاس رفتار کودکان پیش دبستانی در بازی کوپلن و رابین 1988 (PPBS)

5,000 تومان

تعداد گویه : 13
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

مقیاس رفتار کودکان پیش دبستانی در بازی
پرسشنامه مقیاس رفتار کودکان پیش دبستانی در بازی کوپلن و رابین 1988 (PPBS)

5,000 تومان