پاورپوینت روانشناسی دین

5,000 تومان

روانشناسی دین ، گستره ای است که به مطالعه باورها و اعمال دینی از دیدگاه روانشناختی می پردازد یعنی « درک فرایندهای روانشناختی که رفتارها و تجربه های دینی را تحت تاثیر قرار می دهند و تاثیرات چند گانه محیطی ، شخصی و اجتماعی موثربررفتار و تجربه دینی درنظرگرفته وبه ترسیم دیدگاه وپژوهش پرداخته تا امکان آشکار سازی فرایند روانشناختی میانجی در دینداری بدست آید.

روانشناسی دین
پاورپوینت روانشناسی دین

5,000 تومان