پرسشنامه مدیریت زمان کوئین

5,000 تومان

تعداد گویه : 40
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : ندارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه مدیریت زمان کوئین
پرسشنامه مدیریت زمان کوئین

5,000 تومان