تست هوش IQ کتل کودکان – فرم A

-28%جدید
تست هوش IQ کتل کودکان - فرم A

هوش تصويری IQ كتل برای كودكان ابزاری شناخته شده در سراسر جهان می باشد. هم اکنون هوش فرزندتان را می توانید با انجام این تست بسنجید.

  • بهره هوشی شما
  • جایگاه شما در جامعه
امتیاز تست :
5/5

قیمت اصلی 40,000 تومان بود.قیمت فعلی 29,000 تومان است.

20 نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
برای دوستاتون بفرستید :

تعداد انجام

992

تعداد سوالات

57 سوال

زمان تقریبی

15 دقیقه

رده سنی

کودکان

برای مشاهده نمونه تفسیر تست هوش IQ کتل کودکان – فرم A روی لینک زیر کلیک کنید

توجه: چنانچه می خواهید نسبت به نتیجه تست اطمینان حاصل کنید پیشنهاد می کنیم بعد از گذشت چند روز فرم B انجام شود و میانگین نمره دو فرم تست هوش به عنوان نمره اصلی هوشبهر لحاظ شود.

تست هوش IQ کتل کودکان

هوش یک قابلیت ذهنی است که به فرد توانایی فراگیری، تامل ذهنی، توانایی پاسخ به پرسش ها، حل مسائل پیچیده و… را می دهد. میتوان هوش را مترادف انرژی در فیزیک دانست که فقط از روی نشانه هایی می توان آن را درک کرد و به وجودش پی برد.

در افراد هم هوش را باید از رفتار ، عمل و کنشهایشان تشخیص داد.هوش باعث می شود که فرد به محض درگیری با مباحث و اتفاقات گوناگون، به روش های مشخص ، معلوم و معقولی برخورد کند.

 

تست هوش IQ کتل کودکان - فرم A

 

تست هوش کتل کودکان

ریموند کتل اعتقاد داشت که آزمون های غیر کلامی مناسب ترین ابزار جهت اندازه گیری هوش عمومی می باشند. زیرا از نظر او اینگونه آزمون ها به فرهنگ خاصی وابسته نیستند و هر فرد با هر سابقه ی فرهنگی می تواند به آنها پاسخ دهد. به همین دلیل آزمون هوشی نابسته به فرهنگ خود را طراحی کرد.

آزمون پیش روی شما فرم A آزمون هوش کتل کودکان می باشد که دارای 46 سوال است و برای کودکان 8 تا 13 ساله طراحی شده است. برای بزرگسالانی که کمتر از دیپلم سواد دارند و اکثر کسانی که زیر 50 سال دارند نیز قابل اجراست.

زمان لازم برای اجرای آزمون 14 دقیقه است. این آزمون دارای 4 خرده آزمون است که زمان اجرای هرکدام از آنها بدین صورت است:

  1. خرده تست اول: سریها، 12 سوال در 3 دقیقه
  2. خرده تست دوم: طبقه بندی ها، 14 سوال در 4 دقیقه
  3. خرده تست سوم: ماتریسها، 12 سوال در 3 دقیقه
  4. خرده تست چهارم: شرایط، 8 سوال در 4 دقیقه

شروع آزمون بدین صورت است که ابتدا خرده آزمونی که راحت تر است در اختیار آزمودنی قرار داده می شود.سوالات بر حسب درجه ی دشواری تنظیم شده است. تعدادی مثال نیز در ابتدای هر خرده تست،جهت آشنایی آزمودنیها با نحوه ی پاسخگویی، تنظیم شده است.

تست هوش کتل کودکان ابزار قدرتمند و دقیقی برای سنجش هوش تجسمی و هوش منطقی ریاضی می باشد.

مبنای نظری تست هوش کتل

کتل با الهام از نظریه اسپیرمن و بکارگیری روش های نوین تحلیل عامل، نظریه ی دوعاملی خود در خصوص هوش انسان را مطرح نمود. او معتقد بود که عامل عمومی(g) ترکیبی از دو عامل عمومی دیگر یعنی توانایی عمومی سیال ذهن و توانایی عمومی متبلور ذهن می باشد.

کتل هوش سیال را به عوامل زیستی و فیزیولوزیکی ربط می داد و عقیده داشت که این نوع هوش در مقابل تحریکات مغزی و یا آسیب ها حساس است و می تواند صدمه ببیند.

کتل این نوع توانایی را کاملا مجزا از محیط اطراف و یا اجتماعی شدن و تجارب فرد می دانست. از نظر او این نوع هوش آموزش دادنی نیست و نوعی توانایی بالقوه می باشد که خود اساس تمامی یادگیری های فرد می باشد.

کتل هوش سیال را توانایی استدلال، توانایی حل مسائل، کسب علوم جدید، کاربرد اطلاعات و ظرفیت کلی ادراک می دانست و به واسطه ی این توانایی فرد قادر به درک روابط پیچیده از میان عناصر اولیه می باشد. در مقابل هوش متبلور بازتابی از تجارب و تعاملات فرهنگی و همچنین آموزش هاییست که به فرد داده می شود.

به عبارتی دیگر می توان آن را نتیجه ی محیط،فرهنگ و تعلیم و تربیت هر جامعه دانست که بیانگر رفتارهای عادی و یادگرفته شده است. در واقعا هوش متبلور با یادآوری اطلاعات از حافظه ارتباط تنگاتنگی دارد و واژه ی متبلور نمودی از ثبات و پایداری این توانایی می باشد.

تست هوش کودک

متخصصان می گویند اگر بتوان تغییراتی اساسی در میزان هوش افراد ایجاد کرد، چنین امری در دوران کودکی امکان پذیر است که بهترین زمان برای پرورش هوش و استعداد های کودک می باشد. به همین سبب است که سنجش هوش کودک بسیار حائز اهمیت است، زیرا این میزان توانایی ذهنی و استعداد کودک است که تا حد زیادی آینده اش را رقم میزند.

با آگاهی از میزان هوش کودکان می توان دریافت که کودک با این سطح از هوش چه استعدادی دارد و این به هدایت کردن کودک در مسیرهای درست آموزش و پرورش استعداد های اوکمک می کند.

متخصصان و روان شناسان مطرح دنیا سن طلایی شناخت و هدایت و تقویت توانایی های هوشی در کودکان را زیر 13 سال تخمین زده اند و عقیده دارند کودکانی که در این سن طلایی آموزش های لازم و مربوط به خود را با توجه به سطح توانایی هایشان ببینند، قطعاً در سنین بالاتر در مهارت هایی که در آن هوش دارند موفق تر از سایر کودکان عمل می کنند و هدفمند تر زندگی خواهند کرد.

برای شروع تست هوش IQ کتل کودکان – فرم B به صورت آنلاین + تفسیر پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

روایی و اعتبار در مطالعات بین المللی

هاینس،هوارد و اتکینسون همبستگی آزمون کتل را با آزمون هوشی اوتیس برابر با 67/0 محاسبه کردند.

کورتیس، مک برادی،کلارک و کیل همبستگی بین آزمون های مختلف هوشی، پیشرفت تحصیلی و استعداد های چندگانه را مورد بررسی قرار دادند که در این تحقیق همبستگی آزمون کتل با آزمون اوتیس برابر با 71/0، با ماتریس های پیشرونده ریون برابر با 68/0 و با آزمون وکسلر بزرگسالان برابر با 74/0 بود.

هیس و اسمیت(1980) همبستگی نمرات آزمون کتل با سایر آزمون های هوشی را نسبتا مطلوب گزارش کرده اند.هانس و همکاران (1983) نیز از همبستگی مناسب بین آزمون با سایر آزمون های مرتبط را تایید کرده اند.

در مجموع تحقیقات انجام شده ،آزمون هوشی کتل را به عنوان ابزاری مناسب جهت سنجش هوش معرفی کرده اند. ننتی و دنیرو(1981) میزان اعتبار این آزمون را با استفاده از ضریب اسپیرمن براون برابر با 79/0 گزارش کرده اند. همچنین در مطالعه ان ها آلفای کرونباخ برابر با 77/0 به دست آمده است.

روایی و اعتبار در مطالعات داخل ایران

در پژوهشی که توسط جوکار(1378) انجام شد، برای بررسی اعتبار آزمون از روش های مختلفی استفاده کردند. در این پژوهش اعتبار از طریق باز آزمایی 70/0 گزارش شده است.

میزان اعتبار از طریق گونه های همتا و تنصیف نیز به ترتیب 77/0 و 84/0 محاسبه شده است. میزان آلفای کرونباخ برای آزمون برابر با 78/0 بدست آمد. روایی آزمون از طریق همبستگی بین این آزمون با آزمون هوشی اوتیس تایید شد.

در پژوهشی که توسط هومن انجام شد، میزان آلفای کرونباخ 78/0 محاسبه شده است که نشان از مطلوب بودن اعتبار آزمون است. او همچنین همبستگی بین این آزمون و آزمون ماتریس های پیشرونده ریون را 41/0 محاسبه کرد که نشان از روایی خوب آزمون می باشد.

تست هوش کتل فرم A چیست؟

تست هوش کتل فرم A نسخه اول مقیاس دوم این تست است که برای سنجش هوش غیرکلامی کودکان طراحی شده است.

تست هوش کتل فرم A مناسب چه سنی است؟

تست هوش کتل فرم A و B را می توان برای کودکان 8 تا 13 سال استفاده کرد. همچنین این آزمون برای بزرگسالانی که کمتر از دیپلم سواد دارند نیز قابل استفاده می باشد.

خرده آزمون های تست هوش کتل چیست؟

تست هوش کتل کودکان همانند فرم بزرگسالان آن دارای چهار آیتم اصلی یا خرده آزمون است. خرده آزمون های آن شامل سری ها، طبقه بندی ها، ماتریس ها و شرایط می باشد.

تست هوش کتل فرم A چه چیزی را می سنجد؟

تست هوش کتل فرم A مانند کلیه مقیاس های هوش کتل بیشتر بر هوش غیرکلامی تمرکز دارد. این تست هوش عامل G یا هوش کلی را ارزیابی می کند.

منظور از فرم های موازی تست کتل چیست؟

تست های هوش کتل دارای دو فرم موازی A و B می باشد. سوالات این دو فرم یکسان نیست اما از نظر سختی، ساختار و نحوه اجرا کاملا شبیه هم هستند. فرم موازی برای این طراحی شده است که در آزمون گیری مجدد اثر یادگیری بر عملکرد فرد تاثیر نگذارد.

چرا روانشناسان از فرم های موازی تست هوش استفاده می کنند؟

روانشناسان برای موارد مختلفی از تست های موازی استفاده می کنند. گاهی اوقات آزمون دهنده به دلیل عدم آگاهی، ناشآشنایی با تست و یا اضطراب ممکن است به فرم A این تست خوب پاسخ ندهد.

فرم B برای این منظور طراحی شده است که در آزمون گیری مجدد فرد بتواند بدون اینکه پاسخ سوالات را یادگرفته باشد مجددا این آزمون را انجام دهد. از فرم های موازی برای ارزیابی های قبل و بعد از آموزش نیز استفاده می شود.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تست هوش IQ کتل کودکان – فرم A”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تست‌های مشابه

نظر کاربران درباره تست

سبد خرید
تست هوش IQ کتل کودکان - فرم A

تست هوش IQ کتل کودکان – فرم A

قیمت اصلی 40,000 تومان بود.قیمت فعلی 29,000 تومان است. شروع تست