پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخوانی

5,900 تومان

تعداد گویه: 14
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه نقش رسانه های-صوتی-و-تصویری-در-گسترش-فرهنگ-کتابخوانی
پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخوانی

5,900 تومان