پرسشنامه ادراک از ساختار کلاس درس بلک برن (۱۹۹۸ )

6,900 تومان

تعداد گویه : 24
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه ادراک از ساختار کلاس درس بلک برن (1998 )
پرسشنامه ادراک از ساختار کلاس درس بلک برن (۱۹۹۸ )

6,900 تومان