پرسشنامه خلاقیت منابع انسانی کارکنان وانگ و چنگ (2016)

5,900 تومان

تعداد گویه : 17
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF

پرسشنامه خلاقیت منابع انسانی کارکنان
پرسشنامه خلاقیت منابع انسانی کارکنان وانگ و چنگ (2016)

5,900 تومان