پاورپوینت مهارت برقراری ارتباط مؤثر

5,000 تومان

ارتباط از مؤلفه هاي اصلي زندگي اجتماعي است . مهارت برقراري ارتباط مؤثر يكي از مهم ترين پيش بيني كننده هاي سلامت روابط بين فردي است .
فنون برقراري ارتباط مؤثر به عنوان يكي از اصلي ترين قسمت هاي آموزش مهارتهاي زندگي در نظر گرفته مي شوند و …

مهارت برقراری ارتباط مؤثر
پاورپوینت مهارت برقراری ارتباط مؤثر

5,000 تومان