تست سبک های فرزندپروری بامریند (PSI)

-34%جدید
تست سبک های فرزندپروری بامریند (PSI)

تست فرزندپروری به شما کمک می کند تا فرزندان تان را به خوبی هدایت کنید هم اکنون می توانید این تست را با تفسیری جامع انجام دهید.

  • نمودار سبک های فرزندپروری
  • توضیحات تکمیلی والد سهل انگار
  • بررسی سبک های فرزندپروری
  • راهکار و پیشنهاد
  • معرفی کتاب
امتیاز تست :
5/5

قیمت اصلی 50,000 تومان بود.قیمت فعلی 33,000 تومان است.

13 نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
برای دوستاتون بفرستید :

تعداد انجام

5,702

تعداد سوالات

30 سوال

زمان تقریبی

10 دقیقه

رده سنی

بزرگسالان

برای مشاهده نمونه تفسیر تست سبک های فرزندپروری بامریند روی لینک زیر کلیک کنید

تست سبک های فرزندپروری بامریند

سبک های فرزندپروری یکی از مهمترین مسائلی است که توسط والدین به درستی درک نمی شود. همان طور که می دانیم رشد سالم کودکان بستگی به عوامل متعددی دارد، پژوهش ها نشان می دهد که آنچه که بیش از همه تعیین کننده سلامت روان کودکان خواهد بود، سبک فرزندپروری والدین آنها است.

منظور از سبک فرزند پروری دیدگاهی است که والدین نسبت به تربیت و رشد فرزند دارند، و براساس این دیدگاه شیوه خاصی را برای تعامل با فرزند خود در شرایط مختلف و دوره های متفاوت زندگی وی اتخاذ می کنند.

کاربرد کاربردهای فرزندپروری

تست سبک های فرزندپروری بامریند که پشتوانه علمی زیادی نیز دارد برای موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

  1. مشاوره خانواده
  2. مشاوره کودک و نوجوان
  3. پژوهش ها و مطالعات علمی

مولفه های تست سبک فرزندپروری بامریند

تست سبک های فرزندپروری بامریند بر اساس نظریه وی دارای سه مولفه یا سه سبک فرزندپروری است. این سه سبک عبارتند از:

سبک فرزندپروری مستبدانه: در این سبک والدین قوانین سفت و سختی برای کودکان گذاشته و انتظارات غیرواقعی از آن ها دارند.

سبک فرزندپروری سهل گیرانه: در این سبک والدین کنترل کم و سهل گیری زیادی را در روابط با کودک خود دارند.

سبک فرزندپروری مقتدارنه: در این سبک درخواست های والدین از فرزندان روشن و منطقی است.

 

تست سبک های فرزندپروری بامریند (PSI)

 

چرا باید به سبک فرزندپروری توجه کنیم؟

والدین به عنوان اولین مربیان کودک در رفتار آن ها نقش بسیار محوری داشته و هرگونه اهمال در آن عواقب وخیمی را می تواند به بار آورد. امروزه همه ما می دانیم که داشتن خانواده منسجم و روابط صمیمی با والدین می تواند بسیاری از مشکلات و آسیب های روانی اجتماعی را کاهش دهد.

با این حال باید بدانیم که برای هدایت فرزندان در راستای رشد اجتماعی تنها عشق و علاقه والدین حائز اهمیت نیست بلکه مقداری کنترل منطقی نیز باید وجود داشته باشد. چرا که هدف نهایی پرورش فرزندان خودگردانی آن ها در مسیر رشد اجتماعی است.

برخی از والدین فرزندان خود را به بهانه ها ی مختلف رها می کنند و گاها این نوع رفتار خود را با مهربان بودن و عشق ورزیدین به فرزندان توجیه می نمایند. برخی از والدین نیز مدام در حال کنترل فرزندانشان هستند و می خواهند از این طریق آن ها را توانمند بار بیاورند. این ها همگی باورهای فرزندپروری غلط هستند.

سبک فرزندپروری هر پدر یا مادری براساس دو معیار عمده شکل می گیرد:

(1) محبت

(2) کنترل

والدین با استفاده از مولفه کنترل، بر اعمال و رفتار فرزندانشان نظارت می کنند و با قوانین و ضوابط مختلف رفتار آنها را در چارچوب مد نظر خود شکل می دهند. از طرف دیگر سبک فرزندپروری پدر یا مادرها واجد معیار دیگری به نام محبت است که شامل زمان و انرژی است که برای رسیدگی به خواسته های فرزندان خود می گذارند و میزان گرما و صمیمیتی که در تعامل با آنها دارند.

 

تست سبک های فرزندپروری بامریند (PSI)

 

گاهی اوقات در رابطه با تاثیر فرزندپروری بر رشد روانی اجتماعی فرزندان شنیده ایم. اما اکثر والدین علیرغم اینکه در کتاب های مختلف نیز در رابطه با فرزندپروری خود خوانده اند اما اطلاعات درستی از خودشان ندارند.

در واقع با توجه به تبادل روزافزون اطلاعات روانشناسی در دنیای امروز، بسیاری از والدین تا حدودی می دانند که چه نوع پدر یا مادری باید باشند، ولی درباره اینکه واقعا چه پدر یا مادری هستند، اطلاع چندانی ندارند.

این عدم آگاهی در رابطه با سبک فرزندپروری خود می تواند باعث شود که ناخواسته به کودکان خود آسیب بزنیم. پیامدهای این ناگاهی شاید در کوتاه مدت مشخص نباشد اما زمانی از نتایج آن آگاه خواهید شد که دیر شده است و تاوان سنگینی برای بدعملکردی نوجوان یا جوان خود باید بپردازید.

 

تست سبک های فرزندپروری بامریند (PSI)

 

ویژگی های تست سبک های فرزندپروری بامریند

روانشناسان و مشاوران خانواده در سراسر جهان برای آشنایی بیشتر با سبک های فرزندپروری از پرسشنامه های استاندارد استفاده می کنند. یکی از این تست های استاندارد که بر اساس نظریه سبک های فرزندپروری بامریند طراحی شده است ابزاری است که از طریق آن می توانید سه سبک فرزندپروری خود را بشناسید.

تست سبک های فرزندپروری بامریند (PSI) اقتباسی است از دیدگاه اقتدار والدین که توسط «بامریند» ارائه شد و هدف آن بررسی الگوهای نفوذ و شیوه‌های فرزند پروری والدین در سه سبک سهل گیرانه، استبدادی و مقتدرانه است.

این تست توسط خود دایانا بامریند در سال 1972 طراحی و ساخته شد، توسط اسفندیاری در سال 1374 ترجمه گردید و زیر نظر صاحب نظران حوزه روانشناسی کودک اصلاحات لازم در آن اعمال گردید. این پرسشنامه دارای 30 آیتم است که پاسخ های آن براساس طیف لیکرت 5 درجه ای از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم درجه بندی شده است.

تست سبک های فرزندپروری رابینیا

ما در تست سبک های فرزندپروری بامریند (PSI)اطلاعات جامع و مفصلی را در رابطه با سبک فرزندپروریتان خواهیم داد. تیم رابینیا با کمک روانشناسان حوزه خانواده تلاش نموده اند تا متناسب با سبک فرزندپروریتان شما را هدایت نموده و بتوانند در مسیر تربیت کودکان تان راهنمایی های لازم را ارائه دهند. در زیر بخشی از اطلاعاتی که پس از پاسخ به این تست دریافت خواهید نمود ارائه شده است:

 

تست سبک های فرزندپروری بامریند (PSI) تست سبک های فرزندپروری بامریند (PSI) تست سبک های فرزندپروری بامریند (PSI)

روایی و اعتبار بر اساس مطالعات بین المللی

بوری (1991) اعتبار سه خرده مقیاس به ترتیب برای سبک های مقتدر، سلطه جو و سهل انگار، 92/0، 85/0، و 81/0 محاسبه کرده است. همچنین بوری در مورد میزان روایی این پرسشنامه این نتایج را گزارش نموده است.

مستبد بودن مادر رابطه معکوسی با آزادگذاری (38/0-) و اقتدار منطقی او (48/0- ) دارد. مستبد بودن پدر رابطه معکوسی با آزادگذاری (50/0-) و اقتدار منطقی(52/0-) او دارد. در پژوهش الو اندر وهولیا گولی(2009) آلفای کرونباخ 63/0 به دست آمده است.

روایی و اعتبار بر اساس مطالعات در ایران

درپژوهش اسفندیاری درسال1374 میزان اعتبار برای روش سهل گیرانه 69/0 برای شیوه مستبدانه 77/0 و برای شیوه مفتدرانه 37/0 به دست آمده است. درپژوهش کرمی میزان اعتبار با روش اسپیرمن براون و روش دو نیمه کردن گاتمن برابر 83/0 به دست آمده است. آلفای کرونباخ یا همسانی کلی سوالات نیز 86/0 به دست آمده است (به نقل از مینایی و نیکزاد 1396).

بی طرف و همکاران (1389) ضرایب همسانی درونی پرسشنامه را در دانشجویان با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای شیوه آزاد گذاری 69/0، شیوه مستبدانه 70/0 و شیوه اقتدار منطقی 79/0 گزارش کرده اند.

دانش و همکاران(1390) نیز ضریب آلفای کرونباخ را در دانشجویان زن برای شیوه ی آزاد گذار 76/0، شیوه مستبدانه 79/0 و شیوه ی اقتدار منطقی 84/0 گزارش کرده اند. در پژوهش فراهینی و همکاران(1392) اعتبارپرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ مقدار 76/0 برای الگوی آزاد گذار ،74/0 برای شیوه استبدادی و 72/0 برای شیوه ی اقتدار منطقی به دست آمده است.

3 سبک اصلی تست فرزندپروری چیست؟

در تست فرزندپروری سبک ها بر اساس نظریه بامریند شامل سه سبک اصلی 1- مستبدانه (رویکردی که والدین در آن سختگیری می کنند) 2- سهل گیرانه (رویکردی که در آن والدین دستورالعمل های رفتاری کمی دارند و نمی خواهند فرزند خود را ناراحت کنند) 3- مقتدارنه (روشی که والدین با زبانی دوستانه و منطقی قواعد را به فرزندان می آموزند).

پشتوانه علمی تست بامرید چیست؟

این تست پس از سال ها مطالعه و بر اساس نظریه بامریند ساخته شده است. وی طی تحقیقات کاملا منسجم سه نوع فرزندپروری را مشاهده و توصیف نمود. این سبک های فرزندپروری می توانند پیش بینی کننده مهمی برای رفتار کودکان باشند. نظریه بامریند به دیدگاه ستون یا انواع والدینی در سراسر جهان مشهور شده است.

تست سبک های فرزندپروری چه کاربردهایی دارد؟

این تست توسط روانشناسان برای بررسی مشکلات کودکان و نوجوانان از طریق روابط آن ها با والدینشان مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین روانشناسان از این آزمون برای بررسی مشکلات فرزندپروری و مشاوره خانواده استفاده می کنند. بسیاری از تحقیقات و پژوهش ها نیز از تست بامریند برای تعیین تاثیر فرزندپروری و بر مشکلات کودکان استفاده کرده اند.

ویژگی تفسیر تست سبک های فرزندپروری رابینیا چیست؟

در تست فرزندپروری رابینیا، دو رویکرد تناقض یابی تحلیلی و ارزیابی محوری چندگانه که روش های علمی برای تفسیر تست های آنلاین می باشد، مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین در این تست سعی شده است تا اطلاعات دقیقی پس از ارزیابی در اختیار شما قرار گیرد. تفسیرهای متنی و منحصر به فرد رابینیا، در کنار جمع بندی و راهکارهای کاربردی اختصاصی از ویژگی های دیگر این تست در سایت رابینیا می باشد.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تست سبک های فرزندپروری بامریند (PSI)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تست‌های مشابه

نظر کاربران درباره تست

سبد خرید
تست سبک های فرزندپروری بامریند (PSI)

تست سبک های فرزندپروری بامریند (PSI)

قیمت اصلی 50,000 تومان بود.قیمت فعلی 33,000 تومان است. شروع تست