تست‌های آنلاین با تفسیر راه اندازی شد.

تست شخصیت شناسی MMPI فرم 370 سوالی

تست شخصیت شناسی MMPI فرم 370 سوالی

فرم کوتاه تست MMPI شامل 370 سوال است که «مشکلات روانی» را به طور دقیق ارزیابی می کند. پس از آنجام این آزمون تفسیر اختصاصی شامل «توضیحات کاربردی»، «نمودارهای حرفه ای» و «راهکارهای عملی» ارائه می شود.

امتیاز تست :
5/5

69,000 تومان

17 نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
برای دوستاتون بفرستید :

تعداد انجام

1,180

تعداد سوالات

370 سوال

زمان تقریبی

40 دقیقه

رده سنی

بزرگسالان – نوجوانان

تست MMPI فرم 370 سوالی

تست MMPI شامل 370 سوال است که از نسخه بلند آن استخراج شده است. مدت زمان انجام این آزمون حدودا 30 تا 40 دقیقه است.

تست MMPI فرم 370 سوالی آزمونی کاربردی و تخصصی است که در دانشگاه مینه سوتا برای تشخیص اختلالات روانی ساخته شده است.

کاربردهای تست MMPI

تست MMPI در حال حاضر یکی از معتبرترین تست های شخصیتی است که توسط روانشناسان و متخصصان استفاده می شود. مهمترین کاربردهای این آزمون عبارتند از:

 • مشاوره پیش از ازدواج
 • استفاده در مراکز قضایی و حقوقی
 • بررسی افتراقی بین بیماران مختلف
 • چک آپ روانی دانش آموزان و دانشجویان
 • استفاده کارفرمایان در صنایع مالی و بازاریابی
 • تشخیص روانپزشکی بیماران بستری و سرپایی
 • ارزیابی وضعیت روانی در مشاغل حساس و کلیدی

تفسیر تست MMPI فرم 370 سوالی

تست MMPI فرم بلند و کوتاه تفسیری نزدیک به هم دارند. با این حال با توجه به کاهش سوالات در نسخه 370 سوالی، شاخص های اعتباری نظیر مقیاس ناهمسانی پاسخ متغیر (VERIN)، مقیاس ناهمسانی پاسخ درست (TRIN)، مقیاس نابسامدی انتهای آزمون (FB)، مقیاس نابسامدی آسیب شناسی روانی (FP) و مقیاس خودتوصیفی عالی (S) در آن محسابه نمی شود.

بنابراین در تفسیر تست MMPI فرم کوتاه فقط سه شاخص اعتباری وجود دارد. در ادامه مقیاس های مورد تحلیل در نسخه کوتاه آمده است.

شاخص های اعتباری تست MMPI فرم 370 سوالی

همانطور که گفتیم در نسخه کوتاه فقط سه شاخص اعتباری محاسبه می شود. این شاخص های اعتباری عبارتند از: (1) مقیاس تظاهر به بدی (F) : دادن پاسخ های غیرعادی یا پاسخ های انحرافی

(2) مقیاس تظاهر به خوبی (دروغ) (L) : تلاش عمدی یا ساده لحوانه برای نشان دادن تصویر خوب از خود

(3) مقیاس حالت تدافعی (K) : مقاومت، انکار کردن یا دادن پاسخ های سربالا

شاخص های بالینی تست MMPI فرم 370 سوالی

شاخص های بالینی در فرم کوتاه تست MMPI با فرم بلند آن تفاوتی ندارد. بنابراین 10 شاخص اصلی در فرم کوتاه اینجا نیز بررسی و گزارش می شوند:

(1) مقیاس خودبیمارانگاری (Hs) – شکایات مبهم و گسترده در مورد عملکرد بدن

(2) مقیاس افسردگی (D) – علائم بالینی افسردگی شامل روحیه ضعیف، عدم امید به آینده و نارضایتی عمومی از زندگی

(3) مقیاس هیستری (Hy) – شامل سلامت جسمی پایین، کمرویی، بدبینی، سردرد و روان رنجوری

(4) مقیاس انحراف روانی-اجتماعی (Pd) – ناسازگاری عمومی اجتماعی و فقدان تجربیات ارتباطی خوشایند

(5) مقیاس زنانگی / مردانگی (MF) – ترجیحات و علائق مرتبط با جنسیت

(6) مقیاس پارانویا (Pa) – حساسیت بین فردی، خودبرتربینی، بدگمانی و سوء ظن

(7) مقیاس ضعف روانی (Pt) – تردیدها، افکار وسواسی، نارضایتی، اشکال در تمرکز و اضطراب

(8) مقیاس اسکیزوفرنی (Sc) – رفتار های عجیب و غریب، هذیان، توهم و واکنش های نامتعارف

(9) مقیاس هیپومانیا (Ma) – خلق تحریک پذیر، رفتارهای تکانشی، آرزوهای بلندپروازانه، بی قراری

(10) مقیاس درونگرایی اجتماعی (Si) – میزان و نحوه صرف انرژی، معاشرتی بودن و تعاملات اجتماعی

ویژگی های تست MMPI فرم 370 سوالی رابینیا

تست MMPI رابینیا نسخه 370 سوالی آلفا می باشد که برای متخصصان و روانشناسان تنظیم شده است. در این آزمون موارد زیر بررسی و تحلیل می شود:

 • دانلود پروفایل یکپارچه تک صفحه ای از نتایج کلی آزمودنی
 • ارائه راهکارهای بالینی مقیاس ها متناسب با نتایج
 • تفسیر و توضیحات شاخص های اعتباری و بالینی
 • ارائه شرط ها و نکات همزمان در مورد شاخص ها
 • بررسی زمان صرف شده و تحلیل آن
 • امکان دانلود پاسخنامه آزمودنی
 • نمودار 10 شاخص بالینی
 • نمودار 3 شاخص اعتباری

شیوه انجام تست MMPI

تست MMPI را باید در محیطی آرام و بدون تنش انجام داد. برخلاف آزمون های هوش و استعداد در این تست پاسخ «درست» و «غلط» وجود ندارد.

تست MMPI به دنبال شناسایی شخصیت، مهارت ها و سطوح سلامت روان افراد است. بنابراین نتیجه این تست مستلزم آن است که آزمودنی با دقت و صادقانه به سوالات پاسخ دهد.

هشدار: تست MMPI فرم 370 سوالی پیش رو نسخه متخصصان است. در واقع تفسیر این آزمون برای استفاده روانشناسان و درمانگران طراحی شده است.

 

تست شخصیت شناسی MMPI فرم 370 سوالی

روایی و اعتبار تست MMPI

منظور از روایی و اعتبار تست MMPI، میزان قابلیت اطمینان این آزمون است. در ادامه به طور مختصر در مورد این مساله صحبت خواهیم کرد:

روایی و اعتبار بر اساس مطالعات بین المللی

تست MMPI به طور کلی جزء معتبرترین آزمون های روانشناسی است که به زبان های مختلف ترجمه شده است. در مطالعات بین المللی بیشتر نسخه بلند آن یعنی 576 سوالی بررسی شده است.

البته فرم کوتاه نیز دقیقا همان موارد و 370 سوال اول این تست می باشد. بررسی فراتحلیل اکثر مطالعات صورت گرفته در جهان توسط هانسلی نشان می دهد که این آزمون از اعتبار و روایی بسیار خوبی برخوردار است.

روایی و اعتبار بر اساس مطالعات داخلی

نسخه 370 سوالی MMPI برای نخستین بار توسط موتابی و همکاران هنجاریابی شده است. همچنین میرزمانی و بشارت نی در مطالعه ای 279 آزمودنی را در 4 گروه متفاوت، بررسی و روایی تفکیکی خرده مقیاس های اعتباری این آزمون را بررسی نمودند.

دهقانی و همکاران نیز در یک نمونه 1418 نفری با دامنه سنی 18 تا 80 سال این آزمون را هنجاریابی کرده اند.

پژوهش آن ها نشان می دهد که همسانی درونی، اعتبار باز آزمانی و همچنین روایی همگرای این آزمون با تست شخصیت آیزنک، تست افسردگی، تست اضطراب، تست استرس و تست اختلالات روانی SCL90 مطلوب است.

تست MMPI فرم بلند با فرم کوتاه چه تفاوتی دارد؟

تفاوت اصلی این دو تست در تعداد سوالات آن هاست. در واقع MMPI فرم کوتاه 370 سوال ابتدایی فرم بلند است. با توجه به نمره گذاری در فرم کوتاه فقط 3 شاخص اعتباری گزارش می شوند.

آیا تست MMPI فرم بلند از فرم کوتاه معتبرتر است؟

با توجه به اینکه فرم بلند سوالات بیشتری دارد، در صورت انجام درست، دقت بالاتری نیز دارد. اما گاهی به دلیل نبود وقت یا کاهش تمایل آمودنی بهتر است از نسخه بلند استفاده شود.

تست MMPI چه کاربردی دارد؟

تست MMPI در درجه اول به متخصصان کمک می کند تا در مورد مشکلات شخصیت و علائم اختلالات روانی اطلاعات کسب کنند. همچنین این آزمون برای غربالگری، مشاوره ازدواج، مشاوره شغلی و پزشکی قانونی کاربرد دارد.

تست MMPI فرم کوتاه چه مقیاس هایی دارد؟

تست MMPI فرم کوتاه 10 مقیاس بالینی و 3 مقیاس اعتباری دارد. مقیاس های اعتباری فرم کوتاه شامل تظاهر به بدی (F)، تظاهر به خوبی (L) و مقیاس تدافعی (K) می باشد.

تست MMPI چه چیزی را می سنجد؟

تست MMPI با دقت بالا 10 نشانه بالینی یعنی (1) خودبیمارانگاری (Hs)، (2) افسردگی (D)، (3) هیستری (Hy)، (4) انحراف روانی-اجتماعی (Pd)، (5) زنانگی / مردانگی (MF)، (6) پارانویا (Pa)، (7) ضعف روانی (Pt)، (8) اسکیزوفرنی (Sc)، (9) هیپومانیا (Ma) و (10) درونگرایی اجتماعی (Si) را می سنجد.

تست MMPI فرم کوتاه معتبر است؟

تست MMPI فرم کوتاه 370 سوالی نیز همانند فرم بلند آن از اعتبار و روایی بالایی برخوردار است. همچنین فرم کوتاه MMPI در ایران هنجار شده است.

 
 

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تست شخصیت شناسی MMPI فرم 370 سوالی”
تست‌های مشابه

نظر کاربران درباره تست

سبد خرید
تست شخصیت شناسی MMPI فرم 370 سوالی

تست شخصیت شناسی MMPI فرم 370 سوالی

69,000 تومان شروع تست