پرسشنامه تعارض کار – خانواده کارلسون

6,500 تومان

تعداد گویه : 18
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه تعارض کار
پرسشنامه تعارض کار – خانواده کارلسون

6,500 تومان