پرسشنامه تبعیض در محیط کار پاسکوئه و ریچمن (2009)

7,500 تومان

تعداد گویه : 17
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه تبعیض در محیط کار
پرسشنامه تبعیض در محیط کار پاسکوئه و ریچمن (2009)

7,500 تومان