پرسشنامه ترومای سازمانی استاینکمپ (2014)

5,500 تومان

تعداد گویه : 5
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه ترومای سازمانی
پرسشنامه ترومای سازمانی استاینکمپ (2014)

5,500 تومان