پرسشنامه هوش هیجانی صفت – فرم کودکان (TEIQue – CF)

9,000 تومان

تعدادگویه :69
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط فارسی و انگلیسی و مقاله بررسی روایی و پایایی

پرسشنامه هوش هیجانی صفت
پرسشنامه هوش هیجانی صفت – فرم کودکان (TEIQue – CF)

9,000 تومان