جزوه آسیب شناسی 1 (رشته روانشناسی)
جزوه آسیب شناسی 1-(رشته-روانشناسی)
0 (0)

0دیدگاه کاربران

شناسه محصول: jzv-0040 دسته:

در انبار موجود نمی باشد

جزوه آسیب شناسی 1 (رشته روانشناسی)

0 (0)

0دیدگاه کاربران

شناسه محصول: jzv-0040 دسته:

29,000 تومان

توضیحات محصول

جزوه آسیب شناسی 1 (رشته روانشناسی)

جزوه آسیب شناسی 1 (رشته روانشناسی)

 آسیب شناسی 1 (رشته روانشناسی)

واژه نابهنجار را نمی توان به طور قاطع تعریف کرد، از این گذشته تعریف دقیق » نابهنجار « مستلزم آن است که حداقل یک عنصر متمایز کننده موجود باشد که فقط موارد نابهنجاری در آن مشترک باشد و موارد » بهنجاری« اشتراکی در آن نداشته باشند. به این، شرط کافی نابهنجاری می گویند.

هرتعریف تنها در یک چارچوب ” برابر نهادی “و نسبتهای حاصل از آن قابل فهم است. مثل بهنجاری در برابر مرضی

مفهوم بهنجار و نابهنجار براساس دیدگاه های مختلف:

1 -دیدگاه مرضی یا آسیبشناختی: ه به این دیدگا 2 نتیجه منتهی میشود، نخست آنکه وجود عالمتها یا نشانه های مرضی دلیلی بر ناهنجاری است و ثانیاً فقدان نشانه های مرضی دلیلی بر بهنجاری است (این دیدگاه از بسیاری جهات قابل قبول نیست).

2-دیدگاه آماری: به اتکای نوعی بررسی ریاضی و استفاده از ترسیم منحنی میتوان حد بهنجاری یا نابهنجاری را مشخص کرد. مثل حد میانه منحنی گووس

3-دیدگاه فرهنگی: رفتاری نابهنجار است که از لحاظ فرهنگی و آداب و رسوم مردمان آن فرهنگ نامتناسب باشد.

4-دیدگاه آرمانینگر یا تعیین الگوی بهنجاری .

بسیاری از تعارضهایی که در طول زندگی کودک و نوجوان به وجود میآیند، به معنای تغییر سطح سازش و در حکم ویژگی های مراحل یا دورههای تحول محسوب میشوند.

در مواجهه با هرکودک باید بهنجار و مرضی از زوایای مختلف نشانهای/ساختاری/تحولی و محیطی بررسی شوند. نامتجانس یا ناپیوسته دانستن بهنجاری و مرضی براساس نشانههای قابل مشاهده در رفتار، موضعی بسیار گمراه کننده می- باشد. یک ارزشیابی پویشی و اقتصادی باید به این روش افزوده شود:

دیدگاه پویشی: پدیدههای روانی را نتیجه تعارض و تألیف نیروهایی میداند که فشاری را وارد میآورند. این نیروها در آخرین تحلیل دارای معنای کشانندهای هستند.

دیدگاه اقتصادی: به تعیین درجه تأثیر رفتار نشانهای برکنش » من« میپردازد و به عبارت دیگر مشخص میکند که آیا بخشی از کنشهای » من« تأثیر نشانهتحت های مرضی دچار گسستگی شده است یا آنکه من توانسته رفتار نشانه ای را در رغبت های بالقوه یا سرمای گذاریه های متنوع وحدت بخشد.

فروید بین انسان بهنجار و روانآزرده تمایزی قائل نمیشود و معتقد است که هردو واجد تعارض ادیپی همانندی هستند و از مکانیزمهای دفاعی مشابهی استفاده میکنند و تنها تفاوت بین آنها در شدت کشانند ها، تعارضه ها و مکانیزمهای دفاعی است.

کالین به بررسی عمیقترین و زودرسترین سازمان یافتگی های روانی کودک پرداخته وبه توصیف مرحله گسسته روان» پارانویاگونه « در خالل تحول دست یافته و معتقد است که در جریان این مرحله خیال بافی ها و مکانیزم های دفاعی با آنچه که در بیمار روان گسسته مشاهده میشود کامأل مشابهند. روان آزردگی کودک راهی برای رهایی از اضطراب های ابتدایی است.

رشد نایافتگی” در مرز بهنجار و مرضی قرار دارد. مولفانی که این مفهوم را به کار میبرند مرجعیت فرایند رشد داخلی را به عنوان فرایند محض عصبی – فیزیولوژیک توجیه میکنند

رشد نایافتگی در زمینه بالینی معمولا با سازمانیافتگی روانی- حرکتی و زمینه عاطفی یا هیجانی در رابطه است. مثال دوپره براساس رشدنایافتگی روانی- حرکتی نخست به فراهم کردن یک جدول بالینی تحت عنوان » کودنی حرکتی« پرداخت. سپس براساس این جدول مولفان دیگر نظریه آیی مرضیپدید» « را ارائه کردند. نظریهای که از وخیمترین نارسایی های حرکتی (دیسپراکسی)تا بیمهارتیهای حرکتی مبتذل را مبتنی بر وجود یک ضایعه یا » ورینارساکنش « میداند.

آنافروید بررسی ناموزونی خطوط تحول را به منزله معیاری برای ارزشیابی آسیبدیدگی پیشنهاد میکند. او معتقد است که جنبه مرضی را از ناهماهنگی خطوط تحول ناشی میشود. وینیکات میگوید که مادر و کودک مجموعهای را تشکیل می دهند که هرگونه ارزشیابی و تالش در قلمرو درمانگری باید آن را در نظر بگیرد.

عناصر نابهنجاری:

رنج : نابهنجاری دردآور است. رنج، شرط ضروری نا بهنجاری نیست، در بعضی از نابهنجاری ها مثل نابهنجاری های جنسی ممکن است که فرد مبتال رنجی را احساس نکند. بنابراین رنج عنصری است که به ادراک نابهنجاری مربوط است ولی نه ضروری است نه کافی

ناسازگاری: اینکه آیا یک رفتار کارکردی و سازگارانه است، یعنی تا چه اندازه فرد را قادر می سازد تا به هدف هایش برسد.

نامعقولی و غیر قابل درک بودن.

پیش بینی ناپذیری و فقدان کنترل

مشهود بودن و نامتعارف بودن : عنصر مشهود بودن تحت تاثیر این موضوع قرار دارد که آیا یک عمل نادر است. اما رفتاری که هم نادر و هم از نظر اجتماعی ناپسند است، نابهنجار انگاشته می شود. رفتار نادری که از نظر اجتماعی  پسندیده است، استعداد نامیده می شود و فقط از نظر آماری نابهنجار بحساب می آید. نبوغ نادر است. منش اخلاقی نیز همینطور است. اما اگر آنها نابهنجارند، نابهنجاری هایی هستند که اغلب ما آنها را آرزو می کنیم

واژه های کلیدی: آسیب شناسی، نابهنجاری، بهنجاری

خلاصه روانپزشكی، تالیف کاپلان وسادوک، ترجمه پورافكاري
تالیف و ترجمه مهدي گنجی ، DSM – کتاب راهنماي کامل تغییرات و نكات ضروري 5
آسیب شناسی روانی هالیجین ترجمه یحیی سید محمد ي

  • جزوه آسیب شناسی 1 (رشته روانشناسی)
  • دارای تعاریف مفهومی می باشد
  • دارای 95 صفحه می باشد
  • منابع خلاصه روانپزشكی، تالیف کاپلان وسادوک، ترجمه پورافكاري
    تالیف و ترجمه مهدي گنجی ، DSM – کتاب راهنماي کامل تغییرات و نكات ضروري 5
    آسیب شناسی روانی هالیجین ترجمه یحیی سید محمد ي

 

فهرست مطالب

ویژگی های افراد نابهنجار

پژوهش ها در حیطه احتلالات روانی

اسکیزوفرنی

اختلالات اضطرابی

اختلالات روان تنی

اختلال تجزیه ای

 

آسیب شناسی روانی 1

 

تعداد صفحات

17

نمایش همه مشخصات کالا
دیدگاه خود را در باره این کالا بیان کنید افزودن دیدگاه

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

    هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.

پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید

ثبت پرسش
انصراف ثبت پرسش