پرسشنامه ادراک سیاست های سازمانی کاکمار و کارلسون (1997)

5,500 تومان

تعداد گویه : 15
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه ادراک سیاست های سازمانی کاکمار و کارلسون
پرسشنامه ادراک سیاست های سازمانی کاکمار و کارلسون (1997)

5,500 تومان