پرسشنامه ترفیعات خرده فروشی تانگ و تان (۲۰۰۳)

5,200 تومان

تعداد گویه : 5
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه ترفیعات خرده فروشی
پرسشنامه ترفیعات خرده فروشی تانگ و تان (۲۰۰۳)

5,200 تومان