قراردادهای ملکی

نمایش 1–12 از 34 نتیجه

قرارداد آماده اجاره استخر و آموزش شنا

5,000 تومان
قرارداد آماده اجاره استخر و آموزش شنا این قرارداد در 2 صفحه، 7 ماده و 8 بند تهیه و تنظیم گردیده است. مواد قرارداد آماده اجاره استخر و آموزش شنا: موضوع قرارداد مدت قرارداد مبلغ قرارداد سایر شرایط تعهدات موجر نماینده مواد و نسخ قرارداد نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما […]

قرارداد آماده اجاره اماکن ورزشی

5,000 تومان
قرارداد آماده اجاره اماکن ورزشی این قرارداد در چهار نسخه، 12 ماده و 4 تبصره تنظیم گردیده است که هر نسخه در حکم واحد بوده و دارای اعتبار یکسان می باشد و از زمان امضاء و تنفیذ بین متعاقبین لازم الاتباع می باشد. مواد قرارداد آماده اجاره اماکن ورزشی: طرفین قرارداد موضوع قرارداد مدت قرارداد […]

قرارداد آماده اجاره به شرط تملیک

7,000 تومان
قرارداد آماده اجاره به شرط تملیک در این قرارداد 26 ماده، 8 تبصره آمده است و در 5 صفحه تهیه و تنظیم شده است. نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما این امکان را می دهد تا تغییرات لازم را در قرارداد ایجاد کنید. * طرفین می توانند علاوه بر مواد فوق، […]

قرارداد آماده اجاره ساختمان

9,000 تومان
قرارداد آماده اجاره ساختمان قرارداد آماده اجاره ساختمان بین موجر و مستاجر تهیه و تنظیم شده است و دارای 12 ماده و در 2 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده اجاره ساختمان  شامل ماده های زیر میباشد : طرفین قرارداد موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره مدت اجاره اجاره بها و نحوه پرداخت   […]

قرارداد آماده اجاره سالن

5,000 تومان
قرارداد آماده اجاره سالن قرارداد آماده اجاره سالن در 2 صفحه، 4 ماده و 12 بند تهیه و تنظیم گردیده است. مواد قرارداد: موضوع قرارداد مدت قرارداد ورودی ساير موارد نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما این امکان را می دهد تا تغییرات لازم را در قرارداد ایجاد کنید. * طرفین […]

قرارداد آماده اجاره نامه ساختمان

9,000 تومان
قرارداد آماده اجاره نامه ساختمان قرارداد آماده اجاره نامه ساختمان در 4 صفحه، 2 تبصره و 18 بند تهیه و تنظیم گردیده است. نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما این امکان را می دهد تا تغییرات لازم را در قرارداد ایجاد کنید. * طرفین می توانند علاوه بر مواد فوق، مفاد […]

قرارداد آماده اجاره یک باب پارکینگ

7,000 تومان
قرارداد آماده اجاره یک باب پارکینگ قرارداد آماده اجاره یک باب پارکینگ بین موجر و مستاجر تهیه و تنظیم شده است و دارای 5ماده و در 2 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده اجاره یک باب پارکینگ شامل ماده های زیر میباشد : طرف اول قرارداد(موجر) طرف دوم قرارداد(مستاجرین) موضوع قرارداد مبلغ قرارداد شروط […]

قرارداد آماده اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری

7,000 تومان
قرارداد آماده اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری قرارداد آماده اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری بین موجر و مستاجز تهیه و تنظیم شده است و دارای 9 ماده و 3 تبصره در 7 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری شامل ماده های زیر میباشد : طرف اول قرارداد(موجر) طرف دوم […]

قرارداد آماده اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی

7,000 تومان
قرارداد آماده اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی قرارداد آماده اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی بین موجر و مستاجر تهیه و تنظیم شده است و دارای  6 ماده و در 2 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری شامل ماده های زیر میباشد : طرف اول قرارداد(موجر) طرف دوم قرارداد(مستاجر) موضوع […]

قرارداد آماده استفاده از حق ارتفاق

5,000 تومان
قرارداد آماده استفاده از حق ارتفاق قرارداد آماده استفاده از حق ارتفاق در 1 صفحه و 6 شرط تهیه و تنظیم می گردد. نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما این امکان را می دهد تا تغییرات لازم را در قرارداد ایجاد کنید. * طرفین می توانند علاوه بر مواد فوق، مفاد […]

قرارداد آماده اقاله

5,000 تومان
قرارداد آماده اقاله این قرارداد در 1 صفحه، 3 ماده و 2 تبصره تهیه و تنظیم شده است. نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما این امکان را می دهد تا تغییرات لازم را در قرارداد ایجاد کنید. * طرفین می توانند علاوه بر مواد فوق، مفاد دیگری را نیز به قرارداد […]

قرارداد آماده انتقال سرقفلی

11,000 تومان
قرارداد آماده انتقال سرقفلی قرارداد قرارداد آماده انتقال سرقفلی بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده تهیه و تنظیم شده است و دارای 10 ماده و  در 3 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده انتقال سرقفلی شامل ماده های زیر میباشد : طرفین قرارداد موضوع و مشخصات مورد معامله   قیمت معامله شرایط مربوط به […]
سبد خرید