قراردادهای حقوق صنعتی

در حال نمایش یک نتیجه

قرارداد آماده تحقیقات صنعتی

9,000 تومان
قرارداد آماده تحقیقات صنعتی قرارداد قرارداد آماده تحقیقات صنعتی بین کارفرما و دانشگاه تهیه تنظیم شده است و داری 12 ماده و 4 تبصره در 3 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده تحقیقات صنعتی دارای ماده های زیر می باشد : موضوع قرارداد مبلغ قرارداد مدت قرارداد شرح خدمات و مراحل اجرائی مبلغ قرارداد […]
سبد خرید