قراردادهای واگذاری امتیاز و مجوزها

در حال نمایش 5 نتیجه

قرارداد آماده آموزشگاه ها

11,000 تومان
قرارداد آماده آموزشگاه ها قرارداد آماده آموزشگاه ها در 2 صفحه و 8 ماده تهیه و تنظیم شده است. مواد قرارداد: طرفین قرارداد موضوع و اهداف قرارداد مدت قرارداد تعهدات سایت تعهدات آموزشگاه شروط فسخ قرارداد نسخ و پیوست ها نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما این امکان را می دهد […]

قرارداد آماده ساخت بهره برداری و انتقال

6,000 تومان
قرارداد آماده ساخت بهره برداری و انتقال این قرارداد در 8 صفحه، 19 ماده و 26 بند تهیه و تنظیم شده است. مواد قرارداد: اهداف اجرای پروژه تعهدات طرف اول تعهدات طرف دوم مدت قرارداد تایید قرارداد جداول ساخت و تکمیل پروژه استفاده همزمان از محل پروژه و… نکته: فایل به صورت WORD می باشد […]

قرارداد آماده واگذاری فعالیت های خدمات عمومی

5,000 تومان
قرارداد آماده واگذاری فعالیت های خدمات عمومی در قرارداد واگذاری فعالیت های خدمات عمومی 20 ماده، 67 بند و یک تبصره وجود دارد که با مطالعه آنها قرارداد را منعقد کنید. این 20 مواد قرارداد شامل:  نام دستگاه (کارفرما) نام نماینده دستگاه  سمت نماینده دستگاه  نام شرکت (طرف قرارداد یا پیمانکار )  شماره و تاریخ […]

قرارداد آماده پروانه ساختمان

5,000 تومان
قرارداد آماده پروانه ساختمان قرارداد آماده پروانه ساختمان بین کارفرما ، مشاور  تهیه و تنظیم شده است و دارای 9 ماده و 2 تبصره در 5 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده پروانه ساختمان شامل ماده های زیر میباشد : موضوع قرارداد مدت قرارداد مبلغ حق الزحمه و نحوه پرداخت تعهدات کارفرما تعهدات مشاور […]

موافقت نامه قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی

11,000 تومان
موافقت نامه قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی این محصول در 3 صفحه و 7 ماده برای تنظیم موافقت نامه قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی می باشد. مواد این قرارداد شامل گزینه های زیر است: واگذاری حقوق ارائه خدمات مبلغ قرارداد اسناد و مدارک قرارداد حد مسئولیت مالی واگذارنده تاریخ تنفیذ و مدت قرارداد […]
سبد خرید