قراردادهای واگذاری امتیاز و مجوزها

نمایش دادن همه 5 نتیجه

قرارداد آماده آموزشگاه ها

11,000 تومان
قرارداد آماده آموزشگاه ها قرارداد آماده آموزشگاه ها در 2 صفحه و 8 ماده تهیه و تنظیم شده است. مواد قرارداد: طرفین قرارداد موضوع و اهداف قرارداد مدت قرارداد تعهدات سایت تعهدات آموزشگاه شروط فسخ قرارداد نسخ و پیوست ها نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما این امکان را می دهد […]
افزودن به سبد خرید

قرارداد آماده ساخت بهره برداری و انتقال

6,000 تومان
قرارداد آماده ساخت بهره برداری و انتقال این قرارداد در 8 صفحه، 19 ماده و 26 بند تهیه و تنظیم شده است. مواد قرارداد: اهداف اجرای پروژه تعهدات طرف اول تعهدات طرف دوم مدت قرارداد تایید قرارداد جداول ساخت و تکمیل پروژه استفاده همزمان از محل پروژه و… نکته: فایل به صورت WORD می باشد […]
افزودن به سبد خرید

قرارداد آماده واگذاری فعالیت های خدمات عمومی

5,000 تومان
قرارداد آماده واگذاری فعالیت های خدمات عمومی در قرارداد واگذاری فعالیت های خدمات عمومی 20 ماده، 67 بند و یک تبصره وجود دارد که با مطالعه آنها قرارداد را منعقد کنید. این 20 مواد قرارداد شامل:  نام دستگاه (کارفرما) نام نماینده دستگاه  سمت نماینده دستگاه  نام شرکت (طرف قرارداد یا پیمانکار )  شماره و تاریخ […]
افزودن به سبد خرید

قرارداد آماده پروانه ساختمان

5,000 تومان
قرارداد آماده پروانه ساختمان قرارداد آماده پروانه ساختمان بین کارفرما ، مشاور  تهیه و تنظیم شده است و دارای 9 ماده و 2 تبصره در 5 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده پروانه ساختمان شامل ماده های زیر میباشد : موضوع قرارداد مدت قرارداد مبلغ حق الزحمه و نحوه پرداخت تعهدات کارفرما تعهدات مشاور […]
افزودن به سبد خرید

موافقت نامه قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی

11,000 تومان
موافقت نامه قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی این محصول در 3 صفحه و 7 ماده برای تنظیم موافقت نامه قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی می باشد. مواد این قرارداد شامل گزینه های زیر است: واگذاری حقوق ارائه خدمات مبلغ قرارداد اسناد و مدارک قرارداد حد مسئولیت مالی واگذارنده تاریخ تنفیذ و مدت قرارداد […]
افزودن به سبد خرید
سبد خرید