قراردادهای تجاری و بازرگانی

نمایش 1–12 از 50 نتیجه

قرارداد آماده اجاره به شرط تملیک خودرو

7,000 تومان
قرارداد آماده اجاره به شرط تملیک خودرو این قرارداد در 2 صفحه و 9 ماده تهیه و تنظیم شده است. مواد قرارداد آماده اجاره به شرط تملیک خودرو: طرفین قرارداد موضوع و مشخصات مورد قرارداد اجاره به شرط تملیک مدت اجاره مبلغ مورد اجاره و نحوه پرداخت آن شروط و تعهدات حق الزحمه مشاور ( […]

قرارداد آماده اجاره خودرو

9,000 تومان
قرارداد آماده اجاره خودرو قرارداد آماده اجاره خودرو بین مستاجر و موجر تهیه و تنظیم شده است و دارای 12 ماده و 1 تبصره و در 3 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده اجاره خودرو  شامل ماده های زیر می باشد : موضوع قرارداد مدت قرارداد مبلغ قرارداد ناظر قرارداد کسورات قانونی خسارت تأخیر […]

قرارداد آماده اجاره خودرو سواری با راننده

5,000 تومان
قرارداد آماده اجاره خودرو سواری با راننده قرارداد آماده اجاره خودرو سواری با راننده بین کارفرما ، طرف قرارداد، امور مالی تهیه و تنظیم شده است و دارای 19 ماده و 47 بند در 4 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده اجاره خودرو سواری با راننده شامل ماده های زیر میباشد : نام دستگاه […]

قرارداد آماده اعطای عاملیت فروش محصولات

5,000 تومان
قرارداد آماده اعطای عاملیت فروش محصولات در 2 صفحه، 10 ماده و 12 تبصره تهیه و تنظیم شده است. مواد قرارداد: موضوع قرارداد ارزش کالا مدت قرارداد نحوه پرداخت تعهدات شرکت تعهدات عامل حل و فصل اختلافات فسخ قرارداد فورس ماژور اقامتگاه قانونی طرفین نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما این […]

قرارداد آماده اعطای نمایندگی

9,000 تومان
قرارداد آماده اعطای نمایندگی در 3 صفحه، 9 ماده ، 11بند و 1 تبصره تهیه و تنظیم شده است. مواد قرارداد آماده اعطای نمایندگی: مشخصات موضوع قرارداد مدت قرارداد شرایط مالی تعهدات رعایت موازین و مقررات کشوری فسخ قرارداد تعیین حکمیت مفاد قــرارداد نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما این امکان […]

قرارداد آماده بازرگانی داخلی

5,000 تومان
قرارداد آماده بازرگانی داخلی قرارداد آماده بازرگانی داخلی بین بانک و شخص یا شرکت تهیه و تنظیم شده است و دارای 25 ماده و 3 تبصره در 5 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده بازرگانی داخلی شامل ماده های زیر میباشد : مشخصات طرفین مبلغ  شرایط و … نکته: فایل به صورت WORD می […]

قرارداد آماده بیع قطعی منقول یک دستگاه اتومبیل سواری

7,000 تومان
قرارداد آماده بیع قطعی منقول یک دستگاه اتومبیل سواری قرارداد آماده بیع قطعی منقول یک دستگاه اتومبیل سواری در یک صفحه و 2 بند تهیه و تنظیم گردیده است. نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما این امکان را می دهد تا تغییرات لازم را در قرارداد ایجاد کنید. * طرفین می […]

قرارداد آماده بیمه تمام خطر مقاطعه کاران

5,000 تومان
قرارداد آماده بیمه تمام خطر مقاطعه کاران قرارداد آماده بیمه تمام خطر مقاطعه کاران در 9 صفحه و 38 بند تهیه و تنظیم شده است. نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما این امکان را می دهد تا تغییرات لازم را در قرارداد ایجاد کنید. * طرفین می توانند علاوه بر مواد […]

قرارداد آماده بیمه حوادث گروهی یک شرکت

9,000 تومان
قرارداد آماده بیمه حوادث گروهی یک شرکت قرارداد در 3 صفحه، 12 ماده و 8 تبصره تهیه و تنظیم شده است. نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما این امکان را می دهد تا تغییرات لازم را در قرارداد ایجاد کنید. * طرفین می توانند علاوه بر مواد فوق، مفاد دیگری را […]

قرارداد آماده بیمه عمر زمانی کارکنان يک شركت

9,000 تومان
قرارداد آماده بیمه عمر زمانی کارکنان این قرارداد بین بیمه گزار و بیمه گر در 2 صفحه، 12 ماده و 7 تبصره منعقد می گردد. نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما این امکان را می دهد تا تغییرات لازم را در قرارداد ایجاد کنید. * طرفین می توانند علاوه بر مواد […]

قرارداد آماده بیمه نامه تمام خطر نصب

5,000 تومان
قرارداد آماده بیمه نامه تمام خطر نصب قرارداد آماده بیمه نامه تمام خطر نصب 4 صفحه و 9 بند تهیه و تنظیم گردیده است. نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما این امکان را می دهد تا تغییرات لازم را در قرارداد ایجاد کنید. * طرفین می توانند علاوه بر مواد فوق، […]

قرارداد آماده تامین اتومبیل

5,000 تومان
قرارداد آماده تامین اتومبیل قرارداد آماده تامین اتومبیل بین پیمانکار و کارفرما تهیه و تنظیم گردیده و شامل 25 ماده می باشد و در 2صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده تامین اتومبیل شامل ماده های زیر می باشد : مشخصات اتومبیل موضوع قرارداد مدت قرارداد مبلغ قرارداد و سایر شرایط نکته: فایل به صورت […]
سبد خرید