قراردادهای پیمانکاری و عمرانی و مهندسی

در حال نمایش 12 نتیجه

قرارداد آماده آسانسور

7,000 تومان
قرارداد آماده آسانسور قرارداد آماده آسانسور بین کارفرما و پیمانکار تهیه و تنظیم شده است و دارای 14 ماده و 1 تبصره در 8 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده آسانسور دارای 14 ماده زیر می باشد : موضوع قرارداد اسناد و مدارک قرارداد مبلغ قرارداد نحوه پرداخت مدت قرارداد زمان بندی انجام کار […]

قرارداد آماده آسفالت

5,000 تومان
قرارداد آماده آسفالت قرارداد آماده آسفالت بین کارفرما و پیمانکار تهیه و تنظیم شده است و دارای 12 ماده و 2 تبصره در 7 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده آسفالت دارای 12 ماده زیر می باشد : موضوع قرارداد مبلغ قرارداد نحوه پرداخت اسناد و مدارک تسلیمی به پیمانکار مشخصات فنی مدت انجام […]

قرارداد آماده شرح تعهدات پیمانکار

9,000 تومان
قرارداد آماده شرح تعهدات پیمانکار قرارداد آماده شرح تعهدات پیمانکار در 8 صفحه تهیه و تنظیم گردیده است. بندهای قرارداد: شرح تعهدات پیمانکار لیست غذاهای قابل ارائه پیشنهاد مربوط به مناقصه نمونه ضمانت نامه شماره مضمون له نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما این امکان را می دهد تا تغییرات لازم […]

قرارداد آماده فضای سبز

7,000 تومان
قرارداد آماده فضای سبز قرارداد آماده فضای سبزبین کارفرما و پیمانکار تهیه و تنظیم شده است و دارای 12 ماده و 3 تبصره در 6 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده فضای سبز شامل ماده های زیر میباشد : موضوع قرارداد مدت قرارداد مبلغ قرارداد تعهدات پیمانکار پیمانکار اقرار و اعتراف می نماید که […]

قرارداد آماده پیمان انجام کار یا خدمت

5,000 تومان
قرارداد آماده پیمان انجام کار یا خدمت قرارداد آماده پیمان انجام کار یا خدمت در 4 صفحه، 16 ماده و 1 تبصره تهیه و تنظیم شده است. مواد قرارداد: موضوع پیمان و محل اجرای کار اسناد و مدارک پیمان مبلغ و ضریب پیمان مدت پیمان دوره تضمین نظارت تاییدات و تعهدات پیمانکار شرایط فورس ماژور […]

قرارداد آماده پیمان مدیریت

5,000 تومان
قرارداد آماده پیمان مدیریت قرارداد آماده پیمان مدیریت بین کارفرما و پیمانکار  تهیه و تنظیم شده است و دارای 12 ماده و 2 تبصره در 2 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده پیمان مدیریت شامل ماده های زیر میباشد : موضوع قرارداد محدوده کاری مدت قرارداد شروع قرارداد محل انجام کار مبلغ قرارداد /برآورد […]

قرارداد آماده پیمانکاری

5,000 تومان
قرارداد آماده پیمانکاری قرارداد آماده پیمانکاری بین کارفرما و پیمانکار تهیه و تنظیم شده است و دارای 8ماده و در 2 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده پیمانکاری دارای ماده های زیر می باشد : پیمانکار کارفرما موضوع قرارداد  مبلغ قرارداد  نحوه پرداخت تعهدات کارفرما تعهدات پیمانکار اعتبار قرارداد نکته: فایل به صورت WORD […]

قرارداد آماده پیمانکاری بین المللی

5,000 تومان
قرارداد آماده پیمانکاری بین المللی قرارداد آماده پیمانکاری بین المللی بین طرف ایرانی و طرف خارجی منعقد می گردد. این قرارداد در 12 صفحه و 32 ماده ارائه شده است. تیتر مواد قرارداد عبارت است از: مشخصات طرفین قرارداد موضوع قرارداد مدت قرارداد مبلغ قرارداد ارز مورد قرارداد نحوه پرداخت ها بازرسی و نظارت نحوه […]

قرارداد آماده پیمانکاری طراحی و ساخت به شیوه Turn – Key

7,000 تومان
قرارداد آماده پیمانکاری طراحی و ساخت این قرارداد در 43 صفحه و 25 ماده به زبان انگلیسی می باشد و برای تنظیم قراردادهای بین المللی مناسب است. INTERNATIONAL TURNKEY CONTRACT INTERNATIONAL TURNKEY CONTRACT GENERAL CONDITIONS Clause l-Dcfniunn, and Interpretation نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما این امکان را می دهد تا […]

قرارداد آماده پیمانکاری مشارکت در ساخت بنا

5,000 تومان
قرارداد آماده پیمانکاری مشارکت در ساخت بنا قرارداد آماده پیمانکاری مشارکت در ساخت بنا در 3 صفحه، 10 ماده و 4 تبصره تهیه و تنظیم شده است. نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما این امکان را می دهد تا تغییرات لازم را در قرارداد ایجاد کنید. * طرفین می توانند علاوه […]

قرارداد آماده پیمانکاری نظافت

7,000 تومان
قرارداد آماده پیمانکاری نظافت قرارداد آماده پیمانکاری نظافت بین پیمانکار و کارفرما تهیه و تنظیم شده است و دارای 12 ماده و 5 تبصره و در 6 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده پیمانکاری نظافت شامل ماده های زیر می باشد : موضوع قرارداد مدت قرارداد مبلغ قرارداد نحوه پرداخت ناظر قرارداد کسورات قانونی […]

موافقت نامه قرارداد مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات (E.P) برای پروژه های صنعتی

9,000 تومان
قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات در این موافقت نامه , کلمات و عبارت ها , دارای معانی هستند که در شرایط عمومی و خصوصی پیمان , به آنها اطلاق شده است . موافقت نامه قرارداد مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات (E.P) در 2 صفحه 7 ماده تنظیم شده است این 6 ماده عبارت اند […]
سبد خرید