قراردادهای مشارکتی

در حال نمایش 8 نتیجه

قرارداد آماده برگ پیشنهاد قیمت

7,000 تومان
قرارداد آماده برگ پیشنهاد قیمت قرارداد  آماده برگ پیشنهاد قیمت بین کارفرما و پیمانکار تهیه و تنظیم شده است و دارای 8 ماده و 8 تبصره و در 2 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده برگ پیشنهاد قیمت شامل ماده های زیر میباشد : مورد مناقصه زمان و محل رؤیت آشپزخانه و … نکته: […]

قرارداد آماده بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی و شرکاء

7,000 تومان
قرارداد آماده بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی و شرکاء قرارداد در 26 صفحه و 33 ماده تهیه و تنظیم شده است. مواد قرارداد آماده بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی و شرکاء: تأیید و تصویب قرارداد تأسیس شرکت سهامی سرمایه و وجوه اضافی مورد نیاز هیأت مدیره و بازرسان اخذ […]

قرارداد آماده درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

15,000 تومان
قرارداد آماده درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی قرارداد آماده درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی بین متقاضی و سرمایه گذار تهیه و تنظیم شده است و دارای 33 بند و 3 فرم و در 12 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده […]

قرارداد آماده مشارکت

7,000 تومان
قرارداد آماده مشارکت این قرارداد در چهارده ماده و دوازده تبصره و در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارد تنظیم و در حضور دو شاهد که مورد اعتماد طرفین می باشند، امضا و مبادله گردید. مفاد این قرارداد شامل: موضوع قرارداد آورنده طرفین قدر السهم طرفین مدت قرارداد تعهدات شریک تعهدات پیش فروش […]

قرارداد آماده مشارکت در خرید مرغ مازاد استان

5,000 تومان
قرارداد آماده مشارکت در خرید مرغ این قرارداد مشارکت در خرید مرغ در 10 ماده و 4 تبصره و 17 بند و در 3 نسخه تنظیم و حکم واحد داشته و نزد طرفین قرارداد باقی و برای کلیه طرفین قرارداد لازم الاجرا می باشد. مواد این قرارداد: موضوع قرارداد مدت قرارداد مبلغ قرارداد تعهدات اتحادیه […]

قرارداد آماده مشارکت در ساخت

13,000 تومان
قرارداد آماده مشارکت در ساخت قرارداد آماده مشارکت در ساخت بین کارشناس و مالک تهیه تنظیم شده است و داری 9 ماده و در 4 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده مشارکت در ساخت دارای ماده های زیر می باشد : طرفین قرارداد موضوع قرارداد آورده های دو طرف نسبت سهم الشرکه طرفین مدت […]

قرارداد آماده مشارکت مدنی

5,000 تومان
قرارداد آماده مشارکت مدنی این قرارداد آماده مشارکت مدنی در 6 صفحه و 32 ماده تهیه و تنظیم شده است. نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما این امکان را می دهد تا تغییرات لازم را در قرارداد ایجاد کنید. * طرفین می توانند علاوه بر مواد فوق، مفاد دیگری را نیز […]

قرارداد آماده مشارکت مدنی خصوصی

15,000 تومان
قرارداد آماده مشارکت مدنی خصوصی قرارداد آماده مشارکت مدنی خصوصی بین مالک و عامل تهیه تنظیم شده است و داری 25 ماده و در 4 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده مشارکت مدنی خصوصی دارای ماده های زیر می باشد : موضوع قرارداد تابعیت این مشارکت مدنی ایرانی است. مرکز اصلی این مشارکت مدنی در […]
سبد خرید