قراردادهای کاری و استخدامی

نمایش 1–12 از 21 نتیجه

قرارداد آماده استخدامی مسئولین فنی کارگاهها وکارخانجات صنایع غذایی آرایش وبهداشتی

15,000 تومان
قرارداد آماده استخدامی مسئولین فنی کارگاهها وکارخانجات صنایع غذایی آرایش وبهداشتی قرارداد آماده استخدامی مسئولین فنی کارگاهها وکارخانجات صنایع غذایی آرایش وبهداشتی در 13 بند و 6 تبصره در 5 نسخه که هر کدام حکم واحد دارند تنظیم گردیده است. نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما این امکان را می دهد […]

قرارداد آماده تأمین نیروی کارگری

5,000 تومان
قرارداد آماده تأمین نیروی کارگری قرارداد آماده تأمین نیروی کارگری در 4 صفحه، 14 ماده تهیه و تنظیم شده است. مواد قرارداد: موضوع قرارداد مدت قرارداد مبلغ قرارداد نحوه پرداخت کسورات قانونی تضمین حسن انجام کار ناظرین قرارداد خسارت تأخیر فسخ قرارداد حوادث غیرمترقبه حل اختلاف سایر شرایط قرارداد اقامتگاه مواد و نسخ نکته: فایل […]

قرارداد آماده تعمیرات ماشین های مشغول به کار

7,000 تومان
قرارداد آماده تعمیرات ماشین های مشغول به کار این قرارداد در 2 صفحه، 8 ماده و 10 بند تهیه و تنظیم شده است. مواد قرارداد آماده تعمیرات ماشین های مشغول به کار: موضوع قرارداد مدت قرارداد مبلغ قراداد تعهدات پیمانکار تعهدات کارفرما فسخ یا خاتمه دادن به قرارداد حل اختلاف اختتامیه نکته: فایل به صورت […]

قرارداد آماده تغییرات و تعمیرات

7,000 تومان
قرارداد آماده تغییرات و تعمیرات قرارداد آماده تغییرات و تعمیرات در 6 صفحه، 12 ماده، 2 تبصره و 8 بند تهیه و تنظیم و گردآوری شده است. مواد قرارداد: موضوع قرارداد مدت قرارداد مبلغ قرارداد نحوه پرداخت کسور ناظر قرارداد فسخ قرارداد فورس ماژور حل اختلافات سایر شرایط اقامتگاه مواد و نسخ نکته: فایل به […]

قرارداد آماده تمدید استخدام پیمانی

5,000 تومان
قرارداد آماده تمدید استخدام پیمانی قرارداد آماده تمدید استخدام پیمانی در یک صفحه و 21 ماده تهیه و تنظیم شده است. نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما این امکان را می دهد تا تغییرات لازم را در قرارداد ایجاد کنید. * طرفین می توانند علاوه بر مواد فوق، مفاد دیگری را […]

قرارداد آماده تمدید نگهداری فضای سبز

5,000 تومان
قرارداد آماده تمدید نگهداری فضای سبز قرارداد آماده تمدید نگهداری فضای سبز در یک صفحه تهیه و تنظیم گردیده است. نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما این امکان را می دهد تا تغییرات لازم را در قرارداد ایجاد کنید. * طرفین می توانند علاوه بر مواد فوق، مفاد دیگری را نیز […]

قرارداد آماده جعاله

5,000 تومان
قرارداد آماده جعاله این سند در 2 نسخه که هر 2 نسخه در حکم واحد است تنظیم و بین طرفین مبادله گردید. نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما این امکان را می دهد تا تغییرات لازم را در قرارداد ایجاد کنید. * طرفین می توانند علاوه بر مواد فوق، مفاد دیگری […]

قرارداد آماده جعاله تعمیر مسکن بانک ها

7,000 تومان
قرارداد آماده جعاله تعمیر مسکن بانک ها این قرارداد آماده جعاله تعمیر مسکن بانک ها در 2 صفحه، 9 ماده و 3 تبصره تهیه و گردآوری شده است. نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما این امکان را می دهد تا تغییرات لازم را در قرارداد ایجاد کنید. * طرفین می توانند […]

قرارداد آماده خدمت

5,000 تومان
قرارداد آماده خدمت قرارداد آماده خدمت بین طرف قرارداد و مدیرعامل تهیه و تنظیم شده است و دارای 10 ماده و در 1 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده خدمت شامل ماده های زیر میباشد : موضوع قرارداد مدت قرارداد عنوان شغل محل خدمت حقوق و مزایا و……. نکته: فایل به صورت WORD می […]

قرارداد آماده سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان

9,000 تومان
قرارداد آماده سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان قرارداد آماده سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان در4 صفحه، 19 بند و 6 تبصره تهیه و تنظیم شده که پس از امضای طرفین قرارداد لازم الاجرا خواهد بود. بندهای قرارداد: نام دستگاه نام نماینده دستگاه سمت نماینده دستگاه نام شرکت شماره و تاریخ تعیین صلاحیت شرکت نام نماینده […]

قرارداد آماده سرویس و نگهداری

9,000 تومان
قرارداد آماده سرویس و نگهداری این قرارداد در 5 ماده و 3 تبصره و 2 نسخه تهیه و تنظیم و به امضاء طرفین قرارداد رسیده که هر دو نسخه در حکم واحد می باشد. مواد قرارداد: موضوع قرارداد مدت قرارداد مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت نحوه انجام قرارداد تعهدات طرفین قرارداد نکته: فایل به صورت […]

قرارداد آماده فروش و نصب و راه اندازی آسانسور

5,000 تومان
قرارداد آماده فروش و نصب و راه اندازی آسانسور این قرارداد در 3 صفحه، 8 ماده و 15 بند گردآوری شده است. مواد این قرارداد شامل: مشخصات طرفین موضوع قرارداد مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت مدت زمان قرارداد تعهدات پیمانکار و فروشنده حل اختلاف سایر شرایط قرارداد تعداد نسخ قرارداد نکته: فایل به صورت WORD […]
سبد خرید