استرس شغلی کارمندان

نمایش یک نتیجه

نرم افزار استرس شغلی کارکنان HSE

27,000 تومان
نرم افزار استرس شغلی کارکنان *نرم افزار استرس شغلی کارکنان به صورت اکسل می باشد. * پرسشنامه استرس شغلی HSE(Job Stress Questionnaire)  به منظور سنجش استرس‌های مربوط به کار طراحی شده است. پرسشنامه استرس شغلی HSE، توسط سازمان اجرایی ایمنی و بهداشت انگلستان(Health and Safety Executive (HSE)  تدوین شده است. هدف پرسشنامه استرس شغلی HSE، سنجش میزان استرس شغلی در مشاغل سازمانی […]
سبد خرید