باور های غیرمنطقی ایران

در حال نمایش یک نتیجه

نرم افزار باورهای غیر منطقی جونز 100 سوالی

29,000 تومان
نرم افزار باورهای غیر منطقی جونز 100 سوالی *نرم افزار باورهای غیر منطقی جونز به صورت اکسل می باشد. * پرسشنامه استاندارد باورهای غیر منطقی دارای ۱۰۰ سوال بوده و از طریق این سوالات ۱۰ خرده مقیاس را بررسی می کند. هر ۱۰ سوال پرسشنامه معرف یک خرده مقیاس است. این خرده مقیاس ها عبارتند […]
سبد خرید