تعویض قطعات

در حال نمایش یک نتیجه

قرارداد آماده مشاوره تعویض قطعات

5,000 تومان
قرارداد آماده مشاوره تعویض قطعات این قرارداد در 9 ماده ,  10 بند و یک تبصره و دو نسخه تهیه و تنظیم گردیده که کلیه نسخ یاد شده پس از مهر و امضاء طرفین دارای ارزش و اعتبار واحد خواهد بود . مفاد این قرارداد : موضوع قرارداد مدت قرارداد مبلغ قرارداد نحوه قرارداد کسورات […]
سبد خرید