جزوه روش تحقیق

در حال نمایش یک نتیجه

جزوه روش تحقیق (رشته روانشناسی)

7,000 تومان
جزوه روش تحقیق (رشته روانشناسی) روش تحقیق (رشته روانشناسی) کلیات مربوط به تحقیق و نظریه و مفاهیم اساسی آن: تحقیق از نظر روش شناسی عبارتست از کاربرد روشهای علمی در حل یک مسأله با پاسخگویی به یک سوال در مقایسده بدا روش علمدی، تحقیق دارای فرآیند رسمیتر و عمیقتر است و مرحلهی تخصصی تری از […]
سبد خرید