خودکارآمدی در نظریه بندورا

نمایش یک نتیجه

نرم افزار خودکار آمدی عمومی

29,000 تومان
نرم افزار خودکار آمدی عمومی *نرم افزار خودکار آمدی عمومی به صورت اکسل می باشد. * پرسشنامه خودکارآمدی عمومی  داراي 10 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس چهار درجه اي ليکرت از 1 تا 4 نمره گذاري مي شود.   نرم افزار خودکار آمدی عمومی دارای مشخصات زیر است :  10 گویه […]
سبد خرید