سایکودرام اعتیاد

در حال نمایش یک نتیجه

پاورپوینت سایکودرام کلی

5,000 تومان
مباحث بیان شده در پاورپوینت سایکودرام کلی : شروع مطلب شخص اول چگونه انتخاب می شود؟ چند پروتاگونیست در یک صحنه مسدود شدن شخص اول در صحنه روان نمایشگری _ بازگویی قصه روح جنبه های بازگویی فن جفت وارونگی نقش فن آینه فن تک گویی فن فرافکنی در آینده فن خودبازنمایی خود_ محقق سازی توهم […]
سبد خرید