طراحی و محاسبه ساختمان

در حال نمایش یک نتیجه

قرارداد آماده محاسبه و طراحی ساختمان

7,000 تومان
قرارداد آماده محاسبه و طراحی ساختمان این قرارداد آماده محاسبه و طراحی ساختمان در 7 صفحه، 10 ماده و 2 تبصره گردآوری شده است. مواد قرارداد: موضوع قرارداد مدت قرارداد تعهدات مهندس ساختمان تعهدات مالک سایر شرایط حق الزحمه مهندس ساختمان و نحوه پرداخت فسخ، تعلیق و خاتمه قرارداد حل اختلاف نشانی اسناد قرارداد نکته: […]
سبد خرید