قالب بندی

نمایش یک نتیجه

قرارداد آماده تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی

5,000 تومان
قرارداد آماده تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در دیوارهای بتنی ، ستونها و شناژهای قائم ، تیرها ، تاوه ها (دال ها) قرارداد آماده تهیه وسایل و قالب بندی بین پیمانکار و کارفرما تهیه و تنظیم شده است و دارای 10 ماده و 7 تبصره در 7 صفحه گردآوری شده […]
سبد خرید