قرارداد آماده فروش نرم افزار تحليل طراحی و برنامه نويسی

در حال نمایش یک نتیجه

قرارداد آماده فروش نرم افزار تحلیل طراحی و برنامه نویسی

7,000 تومان
فروش نرم افزار تحلیل طراحی و برنامه نویسی این قرارداد آماده فروش نرم افزار تحلیل طراحی و برنامه نویسی در 3 صفحه، 13 ماده و 2 تبصره در دونسخه که هر کدام حکم واحد را دارد تهیه و تنظیم شده و در اختیار طرفین قرار گرفته است . مواد قرارداد آماده فروش نرم افزار تحلیل […]
سبد خرید