قرارداد آماده مشارکت

در حال نمایش 2 نتیجه

قرارداد آماده مشارکت

7,000 تومان
قرارداد آماده مشارکت این قرارداد در چهارده ماده و دوازده تبصره و در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارد تنظیم و در حضور دو شاهد که مورد اعتماد طرفین می باشند، امضا و مبادله گردید. مفاد این قرارداد شامل: موضوع قرارداد آورنده طرفین قدر السهم طرفین مدت قرارداد تعهدات شریک تعهدات پیش فروش […]

قرارداد آماده مشارکت در خرید مرغ مازاد استان

5,000 تومان
قرارداد آماده مشارکت در خرید مرغ این قرارداد مشارکت در خرید مرغ در 10 ماده و 4 تبصره و 17 بند و در 3 نسخه تنظیم و حکم واحد داشته و نزد طرفین قرارداد باقی و برای کلیه طرفین قرارداد لازم الاجرا می باشد. مواد این قرارداد: موضوع قرارداد مدت قرارداد مبلغ قرارداد تعهدات اتحادیه […]
سبد خرید