قرارداد آماده کار با مدت محدود کارمزد ساعتی

در حال نمایش یک نتیجه

قرارداد آماده کار با مدت محدود کارمزد ساعتی

5,000 تومان
قرارداد آماده کار با مدت محدود کارمزد ساعتی این قرارداد در 2 نسخه، 4 صفحه ای و در 20 ماده و 8 تبصره تنظیم گردید و به امضاء طرفین قرارداد میرسد و یک نسخه نزد طرف اول و نسخه دیگر نزد طرف دوم خواهد بود. همگی نسخه ها حکم واحد را خواهند داشت. مواد قرارداد […]
سبد خرید