قرارداد آماده کانال کشی کولر

در حال نمایش یک نتیجه

قرارداد آماده کانال کشی کولر

5,000 تومان
قرارداد آماده کانال کشی کولر این قرارداد در نه ماده و چهار تبصره و در سه نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می باشد. مواد قرارداد آماده کانال کشی کولر: موضوع قرارداد اسناد و مدارک قرارداد مبلغ قرارداد نحوه پرداخت مدت قرارداد تعهدات پیمانکار تعهدات کارفرما […]
سبد خرید