قرارداد اجرای محوطه سازی

در حال نمایش یک نتیجه

قرارداد آماده محوطه سازی

7,000 تومان
قرارداد آماده محوطه سازی در 10 ماده و 4 تبصره و در 4 نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می باشد . مواد قرارداد آماده محوطه سازی: موضوع قرارداد اسناد و مدارک قرارداد مبلغ قرارداد نحوه پرداخت مدت قرارداد تعهدات پیمانکار تعهدات کارفرما موارد فسخ قرارداد […]
سبد خرید