قرارداد اخذ پروانه ساختمانی

در حال نمایش یک نتیجه

قرارداد آماده پروانه ساختمان

5,000 تومان
قرارداد آماده پروانه ساختمان قرارداد آماده پروانه ساختمان بین کارفرما ، مشاور  تهیه و تنظیم شده است و دارای 9 ماده و 2 تبصره در 5 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده پروانه ساختمان شامل ماده های زیر میباشد : موضوع قرارداد مدت قرارداد مبلغ حق الزحمه و نحوه پرداخت تعهدات کارفرما تعهدات مشاور […]
سبد خرید