قرارداد اماده مشارکت در ساخت

در حال نمایش یک نتیجه

قرارداد آماده مشارکت

7,000 تومان
قرارداد آماده مشارکت این قرارداد در چهارده ماده و دوازده تبصره و در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارد تنظیم و در حضور دو شاهد که مورد اعتماد طرفین می باشند، امضا و مبادله گردید. مفاد این قرارداد شامل: موضوع قرارداد آورنده طرفین قدر السهم طرفین مدت قرارداد تعهدات شریک تعهدات پیش فروش […]
سبد خرید