قرارداد انجام خدمات (پیمانکار و کارفرما)

در حال نمایش یک نتیجه

قرارداد آماده پیمان انجام کار یا خدمت

5,000 تومان
قرارداد آماده پیمان انجام کار یا خدمت قرارداد آماده پیمان انجام کار یا خدمت در 4 صفحه، 16 ماده و 1 تبصره تهیه و تنظیم شده است. مواد قرارداد: موضوع پیمان و محل اجرای کار اسناد و مدارک پیمان مبلغ و ضریب پیمان مدت پیمان دوره تضمین نظارت تاییدات و تعهدات پیمانکار شرایط فورس ماژور […]
سبد خرید