قرارداد تامین نیروی انسانی

در حال نمایش یک نتیجه

قرارداد آماده تأمین نیروی کارگری

5,000 تومان
قرارداد آماده تأمین نیروی کارگری قرارداد آماده تأمین نیروی کارگری در 4 صفحه، 14 ماده تهیه و تنظیم شده است. مواد قرارداد: موضوع قرارداد مدت قرارداد مبلغ قرارداد نحوه پرداخت کسورات قانونی تضمین حسن انجام کار ناظرین قرارداد خسارت تأخیر فسخ قرارداد حوادث غیرمترقبه حل اختلاف سایر شرایط قرارداد اقامتگاه مواد و نسخ نکته: فایل […]
سبد خرید