قرارداد تعمیرات و نگهداری تاسیسات

در حال نمایش یک نتیجه

قرارداد آماده تغییرات و تعمیرات

7,000 تومان
قرارداد آماده تغییرات و تعمیرات قرارداد آماده تغییرات و تعمیرات در 6 صفحه، 12 ماده، 2 تبصره و 8 بند تهیه و تنظیم و گردآوری شده است. مواد قرارداد: موضوع قرارداد مدت قرارداد مبلغ قرارداد نحوه پرداخت کسور ناظر قرارداد فسخ قرارداد فورس ماژور حل اختلافات سایر شرایط اقامتگاه مواد و نسخ نکته: فایل به […]
سبد خرید