قرارداد تعویض

در حال نمایش 3 نتیجه

قرارداد آماده تعویض قطعه

5,000 تومان
قرارداد آماده تعویض قطعه قرارداد آماده تعویض قطعه در 4 صفحه، 14 ماده و 12 بند تهیه و تنظیم شده است. مواد قرارداد: موضوع قرارداد مدت قرارداد مبلغ قرارداد نحوه پرداخت دوره تضمین قرارداد تضمین حسن انجام کار ناظر قرارداد خسارات تأخیر فسخ قرارداد حوادث غیرمترقبه حل اختلاف سایر شرایط قرارداد اقامتگاه مواد و نسخ […]

قرارداد آماده مشاوره تعویض قطعات

5,000 تومان
قرارداد آماده مشاوره تعویض قطعات این قرارداد در 9 ماده ,  10 بند و یک تبصره و دو نسخه تهیه و تنظیم گردیده که کلیه نسخ یاد شده پس از مهر و امضاء طرفین دارای ارزش و اعتبار واحد خواهد بود . مفاد این قرارداد : موضوع قرارداد مدت قرارداد مبلغ قرارداد نحوه قرارداد کسورات […]

قرارداد آماده معاوضه واحد مسکونی

7,000 تومان
قرارداد آماده معاوضه واحد مسکونی این قرارداد در 2 صفحه و 9 ماده گردآوری شده است. این 9 ماده شامل: عوضین قرارداد تعهدات مالک تعهدات سازمان شرایط خصوصی حل اختلاف نشانی طرفین تعداد نسخه های قرارداد نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما این امکان را می دهد تا تغییرات لازم را […]
سبد خرید